{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_644612", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Oproep Kennis op Maat: LNV-MMIPS Voedselzekerheid en Landnatuur", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/oproep-kennis-op-maat-lnv-mmips-voedselzekerheid-en-landnatuur.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 644612, "identifier": "mediaitem_644612", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/oproep-kennis-op-maat-lnv-mmips-voedselzekerheid-en-landnatuur.htm", "title": "Oproep Kennis op Maat: LNV-MMIPS Voedselzekerheid en Landnatuur", "lead": "Er liggen kansen voor meerjarige kennisdelingsprojecten. Het Ministerie van LNV heeft een aantal specifieke thema’s benoemd binnen de zogeheten Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (LNV-MMIP’s). Bij Kennis op Maat gaat het om vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/c/5/614422_fullimage_schapen%20en%20lammeren.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 448, "focuspoint-y": 552, "alternative_text": "Schapen - Vinding via Pixabay", "photographer": "Vinding", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/vinding-11802576/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/schaap-lam-de-waddenzee-5078377/", "keywords": [ "lammeren", "schapen", "vee", "lammetjes", "waddenzee", "weiland" ] }, "publication_date": "2022-04-14T16:23+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-29T15:53+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kom_project" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Kennis-op-Maat<\/h2>

In de openstelling van Kennis-op-Maat in het voorjaar 2022 die tot 1 juni open staat is er de mogelijkheid om voor de LNV MMIP’s projectvoorstellen in te dienen. MMIP's zijn Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s. In deze ronde komen uitsluitend de thema’s 'Vermaatschappelijking Natuur' en 'Food Loss Support Toolbox' aan bod. Per thema zal maximaal 1 voorstel worden gehonoreerd.<\/p>

Thema 1: Landnatuur<\/h2>

Het doel is het herstel van natuur en biodiversiteit in beschermde natuurgebieden, het bevorderen van de natuurinclusieve samenleving door natuurversterking buiten natuurgebieden en door integratie van natuur bij andere maatschappelijke domeinen, en het halveren van de Nederlandse ecologische voetafdruk in 2050.<\/p>

Thema 2: Internationale Voedselzekerheid<\/h2>

<\/strong>Het doel is het verminderen van voedselverlies door het verschaffen van meer inzicht in:<\/p>