{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_650450", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Opening nieuw tijdvak SLIM regeling", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/opening-nieuw-tijdvak-slim-regeling.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 650450, "identifier": "mediaitem_650450", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/opening-nieuw-tijdvak-slim-regeling.htm", "title": "Opening nieuw tijdvak SLIM regeling", "lead": "Op 1 juni 2022 opent een nieuw tijdvak SLIM. Samenwerkingsverbanden en Grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector kunnen een aanvraag indienen. De SLIM-subsidie ondersteunt onder meer mkb-ondernemers bij hun inspanningen om het Leven Lang Ontwikkelen in hun bedrijf voor elkaar te krijgen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/5/7/614234_fullimage_tractor-g025c37a52_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Trekker in maisveld - Hornet_Pictures via Pixabay", "photographer": "Hornet_Pictures", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/hornet_pictures-23823950/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/tractor-agriculture-nature-harvest-6704118/", "keywords": [ "hakselaar", "trekker", "mais" ] }, "publication_date": "2022-05-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-05-18T17:25+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "SLIM regeling", "target_audience_abstract": "Landbouw sector", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Deze SLIM-subsidie is bedoeld voor twee doelgroepen: samenwerkingsverbanden mkb en grote bedrijven uit de seizoensectoren (horeca, landbouw en recreatie). Het gedurende de loopbaan blijven ontwikkelen is nodig om werknemers goed inzetbaar te houden en ervoor te zorgen dat mensen hun werk leuk en uitdagend blijven vinden. <\/p>

Voorwaarden<\/h2>

Voor samenwerkingsverbanden geldt een minimale aanvraag van € 210.000 projectkosten, waarvan 60% subsidie gegeven kan worden (minimum subsidiebedrag € 125.000). Voor Grootbedrijven gelden andere subsidiebedragen. Deze informatie én andere voorwaarden met betrekking tot deze regeling vind je op de website<\/a> van Uitvoering van Beleid van het ministerie van SZW. <\/p>" } , { "identifier": "element_24003579", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1157964"] } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>

Klik hier voor meer informatie <\/a>over de activiteiten waar mkb-ondernemers (zelfstandig of als deelnemer in een samenwerkingsverband met bijvoorbeeld een brancheorganisatie, onderwijsinstelling, O&O-fonds, of een werknemers- of werkgeversvereniging) SLIM-subsidie voor kunnen aanvragen.<\/p>

Op 19 mei 2022 van 14.30-16.00 uur is er een speciale informatiebijeenkomst<\/a> plaats.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_24003580", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1157964"] } } , { "identifier": "element_23846147", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Informatiebijeenkomst.", "link_url": "https://www.wijzijnkatapult.nl/agenda/informatiebijeenkomst-subsidieregeling-slim-voor-samenwerkingsverbanden-en-grootbedrijven/" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_23846083", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb, Website van het ministerie van SZW", "link_url": "https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/aanvragen" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }