{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_615728", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Onderzoek naar effect van natuurinclusief boeren op methaan- en ammoniakemissies", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/onderzoek-naar-effect-van-natuurinclusief-boeren-op-methaan-en-ammoniakemissies-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 615728, "identifier": "mediaitem_615728", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/onderzoek-naar-effect-van-natuurinclusief-boeren-op-methaan-en-ammoniakemissies-1.htm", "title": "Onderzoek naar effect van natuurinclusief boeren op methaan- en ammoniakemissies", "lead": "In september 2019 is een nieuw onderzoek gestart naar de invloed van natuurinclusief boeren op de emissie van ammoniak en methaan. Onderzoekers Leon Sebek en Gerard Michels van Wageningen Livestock Research zijn verantwoordelijk voor dit onderzoek met de titel 'Natuurinclusieve kringlooplandbouw: reductie enterisch methaan en ammoniak’. Het onderzoek richt zich op het verzamelen van data en het in kaart brengen van het reductiepotentieel via een natuurinclusieve bedrijfsvoering in de melkveehouderij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/9/3/614459_fullimage_koeien%20in%20wei.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Dutch Cows - Erik de Graaf via Shutterstock", "photographer": "Erik de Graaf", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/erikdegraaf", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/dutch-cows-78663463", "keywords": [ "koe", "koeien", "polder", "melkvee", "gras", "weiland" ] }, "publication_date": "2020-01-21T19:38+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-13T19:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusieve landbouw, Methaanemissie", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Vertegenwoordigers van de landbouwsector, zuivelorganisaties, onderzoeksinstellingen en het ministerie van LNV kwamen op 30 oktober samen tijdens de startbijeenkomst van het onderzoek. Gerard Migchels legde tijdens de bijeenkomst het belang van het onderzoek uit: \"Natuurinclusief boeren wordt steeds belangrijker in de melkveehouderij. De al ingezette ontwikkeling van het verrijken van gangbare landbouw met elementen uit de natuurinclusieve kringlooplandbouw zal uitgroeien tot een brede ontwikkeling op de Nederlandse melkveebedrijven. We weten nu nog niet wat dit betekent voor de emissie van methaan en ammoniak én de bedrijfsprestatie op het gebied van milieu.’’  <\/p>

Verwachte uitkomsten<\/h2>

Het project is opgezet om data te generen over de impact van natuurinclusief boeren op methaan- en ammoniakemissies. Het project voor natuurinclusieve kringlooplandbouw heeft vier doelen:<\/p>