{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_711864", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "title": "Nieuwe subsidieregelingen Waddengebied", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuwe-subsidieregelingen-waddengebied-3.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 711864, "identifier": "mediaitem_711864", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuwe-subsidieregelingen-waddengebied-3.htm", "title": "Nieuwe subsidieregelingen Waddengebied", "lead": "Het Waddenfonds organiseert informatiebijeenkomsten over twee nieuwe subsidieregelingen voor ondernemers, belangenorganisaties, verenigingen en lokale overheden. \nHeeft u een project dat een impuls geeft aan de ecologie en/of een duurzame ontwikkeling van de economie in het Waddengebied, dan kunt u zich voor één van de bijeenkomsten aanmelden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/d/7/688709_fullimage_istock-1203530221.jpg", "width": 1212, "height": 866, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Animaflora", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/AnimafloraPicsStock?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "waddenzee", "ondergaande zon", "eb", "wandelaars" ] }, "publication_date": "2023-01-23T13:59+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-23T14:02+02:00", "expiration_date": "2023-02-13T19:00+02:00", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "Bijeenkomst", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Bijeenkomst", "theme": [ "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_home" ], "keywords": [], "datetime": [ { "startdate": "13-02-2023", "starttime": "09:00", "startdatetime": "2023-02-13T09:00+01:00", "enddate": "13-02-2023", "endtime": "12:00", "enddatetime": "2023-02-13T12:00+01:00" }, { "startdate": "13-02-2023", "starttime": "14:00", "startdatetime": "2023-02-13T14:00+01:00", "enddate": "13-02-2023", "endtime": "17:00", "enddatetime": "2023-02-13T17:00+01:00" } ], "location": "Theater Sense, Hogedijken 18-2 Dokkum / Herberg De Gekroonde Leeuw, Sytzamaweg 15 Arum", "organiser": ["Waddenfonds"], "price": "", "jumplinktext": "", "link_url": "https://fzaq0qir.sibpages.com/", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

1. Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds (STUW’23)<\/strong>
De regeling is bestemd voor projecten die bijdragen aan één van de acht thema’s van het Waddenfonds:

- Natuur
- Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling
- Bodem, water, licht en geluid
- Duurzame recreatie en toerisme
- Verduurzaming energiehuishouding
- Duurzame Waddenhavens
- Duurzame visserij
- Duurzame agrarische sector
Per project kan maximaal € 1 miljoen subsidie worden aangevraagd.
In totaal is er € 8 miljoen beschikbaar.
De indientermijn start in maart 2023.

2. Budget Lokale Innovaties (BLI)<\/strong>
Deze regeling is er voor kleinschalige projecten, die bijdragen aan lokale innovatie, leefbaarheid en werkgelegenheid in het Waddengebied. Er kan maximaal € 50.000,- per project worden aangevraagd. Het subsidieplafond van de regeling is € 500.000,-.
­
BEZOEK ONZE INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
Mocht u een subsidieaanvraag overwegen voor uw project, passend binnen één van de beide regelingen, dan bent u van harte welkom bij onze informatiebijeenkomsten. Daarin wordt voorlichting gegeven over de subsidievoorwaarden en toegelicht hoe een aanvraag kan worden ingediend. Ook is er gelegenheid om persoonlijk in gesprek te gaan met subsidiespecialisten van het Waddenfonds. Tijdens deze speeddates kunt u specifieke vragen stellen over de regeling in relatie tot uw project. Verder is er de mogelijkheid voor het volgen van een workshop Subsidie aanvragen bij het Waddenfonds.<\/p>

PROGRAMMA
9.00 / 14.00 uur Inloop en ontvangst
9.30 / 14.30 uur Informatiebijeenkomst STUW ’23 en BLI
10.15 / 15.15 uur Pauze
10.30 / 15.30 uur Workshop Subsidie Aanvragen / Speeddates <\/p>

SPEEDDATES
U kunt in een persoonlijk gesprek met vertegenwoordigers van het Waddenfonds uw plannen alvast toetsen in een speeddate. Deze zijn ’s morgens van 10.30 tot 12.00 uur, ’s middags tussen 15.30 en 17.00 uur. Aanmelding is noodzakelijk! <\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }