{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_685675", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Nieuwe practoratenpagina: Natuur­inclusieve landbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuwe-practoratenpagina-natuurinclusievelandbouw.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 685675, "identifier": "mediaitem_685675", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuwe-practoratenpagina-natuurinclusievelandbouw.htm", "title": "Nieuwe practoratenpagina: Natuur­inclusieve landbouw", "lead": "Op de groene mbo's wordt door practoren en hun teams vernieuwend onderzoek uitgevoerd. Ine Sturkenboom is practor natuurinclusieve landbouw en heeft op Groen Kennisnet een practoratenpagina waarop de resultaten van haar onderzoek straks te vinden zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/1/b/680660_fullimage_istock-1337567516.jpg", "width": 1321, "height": 794, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "yuelan", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/yuelan?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Aerial drone image of fields with diverse crop growth", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/aerial-drone-image-of-fields-with-diverse-crop-growth-polyculture-and-permaculture-gm1337567516-418403679", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-12-09T09:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-09T10:55+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_practoraat" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_practoraat", "gkn_boerenlandvogels" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusieve landbouw", "target_audience_abstract": "Docenten", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wat is een practoraat?<\/h2>

Een practoraat is een expertiseplatform binnen een mbo-instelling waar praktijk(gericht) onderzoek wordt uitgevoerd, aldus practoraten.nl<\/a>. Het doel van een practoraat is het verspreiden van kennis en innovatie, en opleiden tot innovatief vakmanschap. <\/p>

Een practor werkt niet alleen. De onderzoeken worden gezamenlijk in een kenniskring opgezet en uitgevoerd. Deze kenniskring bestaat uit een team van docent-onderzoekers die verbonden zijn aan hetzelfde MBO, soms aangevuld met relaties uit de beroepspraktijk. Een practoraat is dus méér dan alleen de practor. Op Groen Kennisnet is een overzicht van de groene practoraten<\/a> te vinden.<\/p>

Practoraat Natuur­inclusieve landbouw<\/h2>

Het practoraat Natuurinclusieve landbouw maakt connectie tussen natuurinclusieve voedselproductie- en landschapsbeheer en een onderwijs daarop toegespitst. Dit onderwijs focust op het zien, creëren en uitvoeren van kansen in voedselproductie en landschapsbeheer. Het practoraat initieert natuurinclusieve landbouw in het onderwijs voor jongeren en volwassenen, regionale onderzoeksprojecten, professionalisering van opleiders en hun management en nodigt uit tot concrete stappen daarin, het heeft de functie van een vliegwiel. Lees meer op de pagina van het practoraat natuurinclusieve landbouw<\/a>.<\/p>

Practoraten op Groen Kennisnet<\/h2>

Het delen van actuele, praktijkgerichte kennis binnen het groene domein is waar Groen Kennisnet zich in specialiseert. Daarom bieden we alle practoraten van de groene mbo's een plek aan op Groen Kennisnet om hun kennis te delen. Op deze pagina’s presenteren de practoren zichzelf, publiceren ze informatie over de onderzoeksprogramma’s, en verschijnen de onderzoeksresultaten in de kennisbank. Ben je een practor maar heeft jouw practoraat nog geen pagina? Neem dan contact met ons op<\/a>.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_30909759", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bekijk de practoratenpagina natuurinclusieve landbow", "link_url": "https://groenkennisnet.nl/item/practoraat-natuurinclusieve-landbouw" } } , { "identifier": "element_30955174", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Vind meer bronnen over natuurinclusief in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_NATUURINCLUSIEVE_LANDBOUW&wq_srt_desc=score" } } , { "identifier": "element_30908639", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Het practoratenoverzicht op Groen Kennisnet", "link_url": "https://groenkennisnet.nl/practoraten" } } , { "identifier": "element_30956778", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Portaal Natuurinclusieve landbouw", "link_url": "https://www.natuurinclusievelandbouw.eu" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }