{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_635717", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Nieuwe milieubelastings­kaarten voor gewas­beschermingsmiddelen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuwe-milieubelastingsshykaarten-voor-gewasshybeschermingsmiddelen.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 635717, "identifier": "mediaitem_635717", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuwe-milieubelastingsshykaarten-voor-gewasshybeschermingsmiddelen.htm", "title": "Nieuwe milieubelastings­kaarten voor gewas­beschermingsmiddelen", "lead": "Hoe schadelijk zijn bestrijdingsmiddelen voor het milieu? Door de milieumeetlat te raadplegen krijg je inzicht in de mogelijke milieuschade van verschillende gewasbeschermingsmiddelen. De vernieuwde milieubelastingskaarten geven per gewas inzicht in toegelaten middelen en hun milieubelasting.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/e/3/cid635717_agriculture-4172619.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-02-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-01T09:15+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Milieubelastings­kaarten Gewasbeschermings­middelen", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Glastuinder, Vollegrondstuinder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Met de mileumeetlat kun je inzicht krijgen in de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen. De eerste versie van de milieumeetlat, ontwikkeld door CLM Onderzoek en Advies, kwam meer dan 25 jaar geleden beschikbaar. Het doel van de meetlat is dat telers inzicht krijgen in de effecten van middelen op waterleven, bodemleven, grondwater, bestuivers of natuurlijke bestrijders. Zo kunnen ze een verantwoorde keuze maken voor de inzet van middelen. <\/p>

Milieubelastingspunten<\/h2>

De milieubelastingscore wordt uitgedrukt in milieubelastingspunten (MBP). Een score van 100 MBP per toepassing voor waterleven, bodemleven en grondwater komt overeen met de toelatingsnorm van het CTGB. Bij de berekening is rekening gehouden met driftbeperkende toepassingsvoorschriften die voor sommige middelen gelden, waarbij lager driftpercentages worden gehanteerd dan de standaard driftpercentages die gelden volgens het Activiteitenbesluit.<\/p>

Je kunt de milieumeetlat online raadplegen<\/a>. Voor de open teelten <\/a>en de glastuinbouw<\/a> is een tool beschikbaar. Na het invullen van een aantal gegevens, zoals grondsoort, middel, dosering krijg je een overzicht van de mogelijke milieubelasting. Je kunt het effect van middelen vergelijken. In de gratis versie kun je het effect van maximaal drie middelen vergelijken, abonnees kunnen meer middelen vergelijken.<\/p>

Milieubelastingskaarten<\/h2>

Naast de online tool, zijn er ook milieubelastingskaarten. Die geven per gewas een overzicht van de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, de adviesdosering en de bijbehorende milieubelasting weer. De kaarten zijn beschikbaar voor diverse gewassen in de akkerbouw, grasland, fruitteelt vollegrondsgroenteteelt, boomteelt en bollenteelt. In 2021 zijn 10 milieubelastingskaarten voor verschillende teelten vernieuwd, en in de eerste maanden van 2022 zijn de kaarten van de pootaardappel, tulp en zaaiuien van nieuwe cijfers voorzien. Die gratis kaarten kun je printen zodat je ook offline toegang hebt tot de kennis. Omdat het pakket toegelaten middelen aan verandering onderhevig is en er nieuwe kennis beschikbaar komt, worden die kaarten regelmatig vernieuwd. Afgelopen twee jaar zijn er een twintigtal nieuwe kaarten beschikbaar gekomen, die ook beschikbaar zijn in de kennisbank van Groen Kennisnet<\/a>. <\/p>

(Bron foto: Jerzy Górecki<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_21295800", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1007949"] } } , { "identifier": "element_21295801", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Milieubelastingskaarten 2022", "link_url": "https://www.groenkennisnet.nl/zoeken/milieubelastingskaart?collectie=Artik%2B&publicatiejaar=2022" } } , { "identifier": "element_21295596", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Milieubelastingskaarten 2021", "link_url": "https://www.groenkennisnet.nl/zoeken/milieubelastingskaart?collectie=Artik%2B&publicatiejaar=2021" } } , { "identifier": "element_21295597", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Milieubelastingskaarten 2020", "link_url": "https://www.groenkennisnet.nl/zoeken/milieubelastingskaart?collectie=Artik%2B&publicatiejaar=2020" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_21295599", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Milieubelastingskaarten, Milieumeetlat CLM", "link_url": "https://www.milieumeetlat.nl/nl/milieubelastingkaarten/language/nl.html" } } , { "identifier": "element_21295600", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Milieumeetlat voor open teelten", "link_url": "https://www.milieumeetlat.nl/nl/bereken-open-teelt.html" } } , { "identifier": "element_21295601", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Milieumeetlat voor glastuinbouw", "link_url": "https://www.milieumeetlat.nl/nl/bereken-glastuinbouw.html" } } , { "identifier": "element_21295607", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "CLM Onderzoek en Advies", "link_url": "https://www.clm.nl/" } } , { "identifier": "element_21295606", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ctgb, College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen", "link_url": "https://www.ctgb.nl/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }