{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_678557", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Nieuwe lectoratenpagina: Eiwittransitie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuwe-lectoratenpagina-eiwittransitie.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 678557, "identifier": "mediaitem_678557", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuwe-lectoratenpagina-eiwittransitie.htm", "title": "Nieuwe lectoratenpagina: Eiwittransitie", "lead": "Op de groene hogescholen wordt door lectoren en hun teams vernieuwend onderzoek uitgevoerd. Martina Sura is lector Eiwittransitie en heeft op Groen Kennisnet een lectoratenpagina waarop de resultaten van haar onderzoek straks te vinden zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/a/f/609092_fullimage_plantaardige%20eiwitbronnen.jpg", "width": 1280, "height": 847, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Peulvruchten - vicki4net via Pixabay", "photographer": "vicki4net", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/vicki4net-1885233/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/boon-nier-wit-erwt-soep-droog-1684304/", "keywords": [ "bonen", "kidney bonen", "erwten", "voedsel", "peulvruchten", "eten", "voeding", "witte bonen" ] }, "publication_date": "2022-10-24T17:22+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-24T17:28+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_voeding" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Martina Sura", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/martina-sura-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Eiwittransitie", "target_audience_abstract": "Food Professional", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wat is een lectoraat?<\/h2>

Een lector werkt niet alleen. De onderzoeken worden gezamenlijk in een kenniskring opgezet en uitgevoerd. Deze kenniskring bestaat uit een team van docent-onderzoekers die verbonden zijn aan dezelfde hogeschool, soms aangevuld met relaties uit de beroepspraktijk. Een lectoraat is dus méér dan alleen de lector. Op Groen Kennisnet zijn ruim 60 lectoraten<\/a> vertegenwoordigd.<\/p>

Wat doet onderzoekt lectoraat Eiwittransitie?<\/h2>

Het nieuw op te richten lectoraat Eiwittransitie heeft tot doel om via het toepassen van nieuwe inzichten en technieken voor de productie van plantaardig eiwitrijk voedsel, bij te dragen aan de transitie naar een meer op plantaardige eiwitten gebaseerde voedselconsumptie. Effecten van deze voedselproductie op de gezondheid van zowel de consument als onze leefomgeving zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Als lector Eiwittransitie aan HVHL wil Martina Sura zich inzetten om onderzoek, onderwijs, werkveld en samenleving te verbinden Ze gaat daarvoor graag nieuwe samenwerkingsverbanden aan om zo de eiwittransitie gezamenlijk mogelijk te maken.<\/p>

Lectoraten op Groen Kennisnet<\/h2>

Het delen van actuele, praktijkgerichte kennis binnen het groene domein is waar Groen Kennisnet zich in specialiseert. Daarom bieden we alle lectoraten van de groene hogescholen – Aeres Hogeschool, HAS Green Academy, InHolland en Van Hall Larenstein – een plek aan op Groen Kennisnet om hun kennis te delen. Op deze pagina’s presenteren de lectoren zichzelf, publiceren ze informatie over de onderzoeksprogramma’s, en verschijnen de onderzoeksresultaten in de kennisbank. Ben je een lector maar heeft jouw lectoraat nog geen pagina? Neem dan contact met ons op<\/a>.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_29418364", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bekijk de Lectoratenpagina Eiwittransitie", "link_url": "https://groenkennisnet.nl/item/eiwittransitie-2" } } , { "identifier": "element_29418386", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Vind meer bronnen over de eiwittransitie in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=eiwittransitie&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VOEDING&wq_srt_desc=score" } } , { "identifier": "element_29418360", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Het lectoratenoverzicht op Groen Kennisnet", "link_url": "https://groenkennisnet.nl/lectoraten" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }