{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_615729", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Nieuw onderzoek rondom microbioom en methaan gestart", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuw-onderzoek-rondom-microbioom-en-methaan-gestart-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 615729, "identifier": "mediaitem_615729", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuw-onderzoek-rondom-microbioom-en-methaan-gestart-1.htm", "title": "Nieuw onderzoek rondom microbioom en methaan gestart", "lead": "In september 2019 is een nieuw onderzoek met de titel 'Microbioom: reductie van methaan en ammoniak uit de veestapel' van start gegaan. Hierin is aandacht voor de invloed van het microbioom op methaanemissie. Projectleider Leon Sebek van Wageningen Livestock Research ziet mogelijkheden om de uitstoot van methaan én ammoniak te reduceren door het microbioom van de koe te beïnvloeden. In zijn onderzoek combineert hij datasets en pilots om inzicht in het microbioom te krijgen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/1/592279_fullimage_koeien%20op%20stal%20%28integraal%20aanpakken%29.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2020-01-21T19:44+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-13T19:47+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Microbioom, Methaan", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Microbioom en methaan<\/h2>

Op 30 oktober kwamen vertegenwoordigers uit de veehouderij, zuivelsector, onderzoekers en het ministerie van LNV samen tijdens de startbijeenkomst van het onderzoek. Tijdens de bijeenkomst schetst Leon de relatie tussen methaanemissie en het microbioom: \"In de pens en de darm van de koe wordt de enterische methaan gevormd. Het voedsel dat de koe eet wordt hier verteerd door bacteriën (microbioom), waarbij methaan ontstaat’’, legt Sebek uit. De methaanemissie is per ras en zelfs per koe zeer verschillend. \"Uit metingen blijkt dat tussen ogenschijnlijk identieke koeien soms maar liefst tot 40% verschil in methaanemissie naar voren komt. Een deel van dit grote verschil is te verklaren met de kennis die er is, maar zo’n 25% blijft onverklaarbaar: hier liggen extra kansen voor methaanreductie’’, meent de onderzoeker.  <\/p>

Opbouw van het onderzoek<\/h2>

Het onderzoek naar het microbioom bestaat uit drie onderdelen: het karakteriseren en meten van het microbioom in praktijkomstandigheden, oriënterend onderzoek naar de invloed van microbioom op ammoniakemissie en een experiment met het effect van methaanreducerend zeewier op het microbioom. Deze drie onderdelen lijken los van elkaar te staan, maar ze hebben wel een gemeenschappelijke deler: het zijn witte vlekken op het gebied van microbioom die veelbelovend zijn voor methaan- en ammoniakreductie.<\/p>

Verwachte uitkomsten<\/h2>

Bedoeling is dat het nieuwe onderzoek het volgende gaat opleveren:<\/p>