{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_674270", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Nieuw lesmateriaal over aquacultuur op vistikhetmaar.nl", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuw-lesmateriaal-over-aquacultuur-op-vistikhetmaar.nl.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 674270, "identifier": "mediaitem_674270", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuw-lesmateriaal-over-aquacultuur-op-vistikhetmaar.nl.htm", "title": "Nieuw lesmateriaal over aquacultuur op vistikhetmaar.nl", "lead": "Lange tijd was de visserij veruit de belangrijkste leverancier van visproducten op de wereldmarkt. Inmiddels heeft aquacultuur een grote rol in de productie van visproducten. Vistikhetmaar.nl, het platform voor kennisuitwisseling in de visserij, biedt met een nieuwe lesmodule inzicht in deze snelgroeiende sector.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/d/c/643935_fullimage_mussels-g2217fedeb_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Mosselen - stux via Pixabay", "photographer": "stux", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/stux-12364/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/mussels-shells-seafood-bivalve-419052/", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-10-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-03T09:20+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_onderwijs" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_onderwijs" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Lesmateriaal aquacultuur", "target_audience_abstract": "vissers, onderwijs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Aquacultuur is de kweek en teelt van waterdieren en -planten. Het biedt visproducten uit zoet en zout water. Maar zowel visserij en aquacultuur bieden visproducten uit zoet en zout water. Hoe verschilt aquacultuur van de visserij? dat is een van de vragen die beantwoord wordt in het eerste van zes hoofdstukken van de lesmodule Aquacultuur van vistikhetmaar.nl<\/a>. Hiernaast biedt het lesmateriaal een overzicht van de wereld van de aquacultuur waarbij vragen beantwoord worden zoals “Hoelang bestaat aquacultuur al?”, “Wat is het belang van Aquacultuur” en “Hoe ziet de Nederlandse aquacultuursector eruit”. <\/p>

Geschiedenis van aquacultuur<\/h2>

Aquacultuur heeft een lange geschiedenis. Deze loopt vanaf 2500 voor Christus tot vandaag de dag, van zoetwater kweek tot maricultuur en van lokale aquacultuur tot de sector die zich in de afgelopen 60 jaar heeft ontwikkeld tot een producent van bijna de helft van de wereldwijde vis. Hoofdstuk 2 Geschiedenis gaat in op de geschiedenis van de aquacultuur en de diverse kweekculturen. <\/p>

Waarom is aquacultuur belangrijk?<\/h2>

Vis is wereldwijd een belangrijke voedselbron. Aquacultuur speelt in op de vraag naar visproducten door te voldoen aan de internationaal stijgende vraag naar visproducten, het verkleinen van de druk op visbestanden en het bieden van economische kansen zoals het bieden van banen. Hoofdstuk drie ‘Belang van aquacultuur’ biedt een overzicht van het belang en de ontwikkeling van de sector op mondiaal niveau. <\/p>

Viskweek in Nederland<\/h2>

Op mondiale schaal speelt Nederland een relatief kleine rol in visproductie doormiddel van aquacultuur. Hoofdstuk 5 ‘Aquacultuur in Nederland’ geeft een beeld van de Nederlandse aquacultuur sector die vooral schelpdieren produceert. Ook geeft het hoofdstuk voorbeelden van succesverhalen en ontwikkelingen in de Nederlandse aquacultuur. Dit varieert van duurzame Tarbot kweek door Seafarm tot algenteelt in de Noordzee. <\/p>

Naast de uitgelichte hoofdstukken biedt het lesmateriaal ook inzicht in de rol van aquacultuur in Europa en laat het zien hoe duurzaamheid een rol krijgt in visproductie. <\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_28617106", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "visikhetmaar.nl", "link_url": "https://vistikhetmaar.nl/" } } , { "identifier": "element_28617133", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "vakinformatie voor visser en kweker", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Vakinformatie voor visser en kweker", "url": "/nl/groenkennisnet/visserij-aquacultuur.htm" } } } , { "identifier": "element_28616548", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [] } } , { "identifier": "element_28617118", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over aquacultuur vind je in de Kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=aquacultuur&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_DUURZAME_VISSERIJ&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }