{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_716160", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Nieuw kennisdossier: preventie, maatregelen en communicatie omtrent dierziekten", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuw-kennisdossier-preventie-maatregelen-en-communicatie-omtrent-dierziekten.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 716160, "identifier": "mediaitem_716160", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuw-kennisdossier-preventie-maatregelen-en-communicatie-omtrent-dierziekten.htm", "title": "Nieuw kennisdossier: preventie, maatregelen en communicatie omtrent dierziekten", "lead": "Nederland moet als dichtbevolkt land met veel dieren alert zijn op nieuwe en bestaande ziekten die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen, en andersom. Zulke ziekten noemen we zoönosen. Het is van belang dat er \ngoed wordt samengewerkt om gezondheid en welzijn van mensen, dieren en leefomgeving te waarborgen en te verbeteren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/5/f/cid716160_1675524667362_Goat%20%28%C2%A9Iris%20Hamelmann%20via%20Pixabay%29.jpg", "width": 1887, "height": 1920, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-02-04T16:09+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-06T08:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "Dierenwelzijn", "gkn_dierverzorging", "gkn_diervizier" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_diervizier", "gkn_home", "gkn_dierverzorging" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "DierVizier kennisdossiert dierziekten/zoönosen", "target_audience_abstract": "Beleidsmedewerkers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In een kennisdossier geeft DierVizier een aantal voorbeelden van waar een gemeente zoal mee te maken kan krijgen als het gaat om preventie, maatregelen en communicatie omtrent dierziekten/zoönosen.<\/p>" } , { "identifier": "element_33043660", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1192348"] } } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Inhoud kennisdossier<\/h2>

In het kader van het nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid stelt de overheid onder andere handreikingen op om gemeenten en provincies te ondersteunen bij het meewegen van zoönosenrisico’s bij de inrichting van het landelijk en stedelijk gebied. Een voorbeeld is de vestiging of uitbreiding van veehouderijen<\/a> en communicatie<\/a> daarover. <\/p>

Andere mogelijkheden die gemeenten hebben om zoönosenrisico’s te verlagen zijn:<\/p>