{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_728207", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Nieuw: Digitaal kennisdossier over precisiefruitteelt", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuw-digitaal-kennisdossier-over-precisiefruitteelt.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 728207, "identifier": "mediaitem_728207", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuw-digitaal-kennisdossier-over-precisiefruitteelt.htm", "title": "Nieuw: Digitaal kennisdossier over precisiefruitteelt", "lead": "Wageningen University & Research (WUR) ontwikkelde samen met consortiumpartners het digitaal kennisdossier “Fruit 4.0: Precisiefruitteelt van onderzoek naar praktijk”. Dit dossier is nu beschikbaar als wiki in Groen Kennisnet. Wil je meer weten over precisietoepassingen in de fruitteelt, dan is deze wiki een aanrader.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/b/6/728474_fullimage_chlorofyl-sensor.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Voorbeeld van de chlorofyl-sensor van Rometron, zoals gebruikt op het sensorplatform van WUR en op H.S.S.-ISA-boomgaardspuit.", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "©WUR", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Chlorofyl-sensor", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-04-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-04-04T13:20+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_onderwijs", "gkn_kom_project" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_fruitteelt", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_tuinbouw", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Precisiefruitteelt", "target_audience_abstract": "Fruittelers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In de fruitteelt zijn in relatief korte tijd allerlei precisietoepassingen ontwikkeld om met data op boomniveau om te gaan. Deze toepassingen maken gebruik van allerlei sensoren en technieken om data uit de boomgaard te halen. Zeker voor telers die zich nog oriënteren op precisiefruitteelt zal het lastig zijn om een beeld te krijgen van wat er allemaal mogelijk is. Daarom heeft WUR een digitaal kennisdossier ontwikkeld, dat de achtergronden en de huidige mogelijkheden van precisiefruitteelt uitlegt. <\/p>

Het kennisdossier is ontwikkeld door WUR in het Kennis-op-Maatproject (KoM) Fruit 4.0 en is toegankelijk als wiki in Groen Kennisnet<\/a>. <\/p>

In het kennisdossier worden meetprincipes van nieuwe sensoren uitgelegd, die bijv. groeikracht kunnen meten. Ook is er uitgebreid aandacht voor de toepassingen die inmiddels mogelijk zijn. Denk aan precisiedunning of wortelsnijden op taakkaart of het meten van de oogst. De eerder ontwikkelde e-learning over precisiedunning is ook in dit kennisdossier opgenomen. <\/p>

De ontwikkelingen in precisiefruitteelt gaan intussen door. Het kennisdossier zal hiermee regelmatig worden geactualiseerd. <\/p>

Fruit 4.0<\/h2>

Het Kennis-op-Maatproject “Fruit 4.0: Precisiefruitteelt van onderzoek naar praktijk<\/a>” is erop gericht de drempels voor toepassing van precisiefruitteelt te verlagen. In het project werken de consortiumpartners WUR, NFO<\/a>, Aeres Tech Productions<\/a>, Aurea Imaging<\/a>, Munckhof Fruit Innovators<\/a> en sinds dit jaar ook Agromanager<\/a> en Delphy<\/a> samen. Zij brengen kennis en producten uit afgerond en lopend onderzoek rond precisiefruitteelt zo snel mogelijk naar de praktijk. Dit gebeurt via studiegroepen, demo’s, bijeenkomsten en webinars en ook door lesmateriaal te ontwikkelen.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_34938915", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1207395"] } } , { "identifier": "element_34938916", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over precisiefruitteelt vind je in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=precisiefruitteelt" } } , { "identifier": "element_34938962", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Startpagina tuinbouw", "link_url": "https://groenkennisnet.nl/tuinbouw" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_34952322", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Fruit 4.0: Precisiefruitteelt van onderzoek naar praktijk", "link_url": "https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksprojecten-lnv/soorten-onderzoek/kennisonline/fruit-4.0-precisiefruitteelt-van-onderzoek-naar-praktijk.htm" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }