{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601516", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Nieuw cursusmateriaal over Varkenshouderij en omgeving", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuw-cursusmateriaal-over-varkenshouderij-en-omgeving-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601516, "identifier": "mediaitem_601516", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuw-cursusmateriaal-over-varkenshouderij-en-omgeving-1.htm", "title": "Nieuw cursusmateriaal over Varkenshouderij en omgeving", "lead": "Op de pagina Cursusmateriaal veehouderij van Groen Kennisnet is een nieuwe cursus over de varkenshouderij ontsloten. In vijf hoofdstukken kun je je nu verdiepen in managementaspecten die belangrijk zijn voor zowel bedrijf als omgeving.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/2/9/cid601516_1679570289283_veehouderij-wiki.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-10T10:30+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-23T12:18+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De cursus Varkenshouderij en omgeving<\/a> is uitgegeven door Roodbont en het is de <\/sup>zevende cursus over de varkenshouderij die ontsloten wordt via de pagina Cursusmateriaal veehouderij<\/a>.<\/p>

Groeiend aanbod <\/strong><\/h2>

Naast de cursussen over de varkenshouderij vind je nog zeven cursussen over de pluimveehouderij<\/a> en zes cursussen over de melkveehouderij<\/a>, waaronder de cursus 'Stressvrij omgaan met de koe'. Het cursusaanbod op de pagina Cursusmateriaal veehouderij zal ook in de toekomst blijven groeien. <\/p>

Verrijkend materiaal<\/h2>

Ook wordt er via de cursuspagina’s aanvullende informatie ontsloten die gebruikt kan worden als verdiepend materiaal. Zo vind je op de pagina’s over melkvee al verschillende interessante wiki’s, themadossiers, publicaties en nieuwsberichten van Groen Kennisnet. Ook het aanbod van dit materiaal zal in de loop van de tijd uitgebreid worden.<\/p>" } , { "id": 18919714, "identifier": "element_18919714", "type": "text", "title": "Naar Cursusmateriaal veehouderij", "url": "https://www.lerenoverveehouderij.nl/", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Groen Kennisnet)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18919718, "identifier": "element_18919718", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Cursusmateriaal veehouderij<\/a> pagina Groen kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Cursus Varkenshouderij en omgeving<\/a> cursus", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18919722", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601425", "title": "Online cursusmateriaal veehouderij beschikbaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/online-cursusmateriaal-veehouderij-beschikbaar-1.htm" }, "lead": "Groen Kennisnet ontsluit in samenwerking met de agrarische onderwijsinstellingen en uitgeverij Roodbont online cursusmateriaal voor de veehouderij. Meer dan honderd e-learning hoofdstukken over de commerciële pluimveehouderij, melkveehouderij en varkenshouderij zijn nu online beschikbaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/2/f/cid601425_shutterstock_553536145_NL_koeien_landschap.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-16T10:46+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_groenpact" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }