{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_620725", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Nieuw cursusmateriaal melkveehouderij", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuw-cursusmateriaal-melkveehouderij.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 620725, "identifier": "mediaitem_620725", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuw-cursusmateriaal-melkveehouderij.htm", "title": "Nieuw cursusmateriaal melkveehouderij", "lead": "Aeres, Roodbont en Groen Kennisnet presenteren nieuw cursusmateriaal voor het groene onderwijs. In het recent toegevoegde hoofdstuk komen de laatste inzichten over de huisvesting van melkvee aan bod.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/2/7/620729_fullimage_img_2062%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Koeien op stal - Eddy Teenstra via WUR Brandportal", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Eddy Teenstra", "photo_license_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/media/?mediaId=2F2C4FBA-6D69-4EA3-8C6B308AC72214FB", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/media/?mediaId=2F2C4FBA-6D69-4EA3-8C6B308AC72214FB", "keywords": [ "koe", "koeien", "melk", "methaan", "stalsysteem", "melkvee", "stal", "ammoniak", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2021-12-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-12-16T08:16+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_dierverzorging", "gkn_onderwijs" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "e-learning huisvesting", "target_audience_abstract": "Melkveehouders, groen onderwijs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Cursusmateriaal melkveehouderij<\/h2>

Op de groen kennisnet wiki omgeving zijn verschillende - gratis te volgen - e-learnings te vinden voor het groene onderwijs en de beroepspraktijk. In het diverse aanbod komen telkens andere aspecten aan bod. Op dit moment zijn er 8 verschillende cursussen beschikbaar die specifiek ontwikkeld zijn voor de melkveehouderij. Denk hierbij aan beweiding, rundveevoeding, diergezondheid en bodembeheer. Bekijk het complete aanbod<\/a> aan leermateriaal op de pagina cursusmateriaal veehouderij<\/a>.<\/p>" } , { "identifier": "element_20326868", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1000008", "1000008" ] } } , { "type": "text", "html": "

e-learning<\/h2>

De nieuwste toevoeging aan het cursusaanbod voor de melkveehouderij is de e-learning huisvesting<\/a>. In zes hoofdstukken leer je alles over staltypen, bedrijfsopzet, stalklimaat en mestverwijdering. De ontwikkelingen op het gebied van huisvesting zitten in een stroomversnelling, en in deze cursus zijn recente inzichten meegenomen. Je leert je wat stal toekomstbestendig maakt.<\/p>" } , { "type": "image", "identifier": "element_20326878", "id": 20326878, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/906c5503-e7b2-4fbe-b1bc-2c04d9593d10_image6367303054987136954.JPG", "width": 737, "height": 295, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": { "type": "internal", "url": "https://wiki.groenkennisnet.nl/display/lmr02/Huisvesting" } } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Samenwerking<\/h2>

Verschillende partijen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het online cursusmateriaal dat via de pagina’s Cursusmateriaal veehouderij van Groen Kennisnet ontsloten wordt. Het online cursusmateriaal is in samenwerking met Aeres, Roodbont, DTC, CRV, SDDDC en CIV Agri&Food tot stand gekomen.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_20326867", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1000008", "1000008" ] } } , { "identifier": "element_20327003", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "e-learning huisvesting", "link_url": "https://wiki.groenkennisnet.nl/display/lmr02/Huisvesting" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }