{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_717190", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Natuurinclusieve inspiratie van melkvee­houder Edwin Sengers", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/natuurinclusieve-inspiratie-van-melkveeshyhouder-edwin-sengers.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 717190, "identifier": "mediaitem_717190", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/natuurinclusieve-inspiratie-van-melkveeshyhouder-edwin-sengers.htm", "title": "Natuurinclusieve inspiratie van melkvee­houder Edwin Sengers", "lead": "Het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland presenteert op zijn website een zestal video’s over inspirerende agrarische ondernemers. Die laten zien dat een natuurinclusieve bedrijfsvoering prima te doen is. Boer Edwin Sengers in Wijchen vindt het volkomen vanzelfsprekend om zijn bedrijf op die manier te runnen en te werken met “alles wat groeit, bloeit en leeft” rondom zijn bedrijf.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/a/e/717191_fullimage_bedrijf-sengers.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Videostill bedrijf Sengers", "photographer": "Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland (Videostill)", "photographer_hyperlink": "https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/", "photo_license": "Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/vraag-me-af-gekko-gekko-dier-256046/", "keywords": [ "luchtfoto", "boerenbedrijf", "Edwin Sengers Wijchen", "exclusief" ] }, "publication_date": "2023-02-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-20T11:32+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Video over natuurinclusief melkveebedrijf", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Hij heeft er de ruimte voor, op de grond die hij pacht van het Oud Burgeren Gasthuis. Hij wil daarvan 25 hectare gaan herinrichten, o.a. door 4 kilometer hagen aan te leggen en alle percelen te voorzien van akkerranden.<\/p>" } , { "identifier": "element_33112989", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Natuurinclusief boeren met Edwin Sengers in Wijchen", "source": "Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=64wJ34FjJ1U&t=23s", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Ook is hij begonnen met een extensiever bouwplan, waarin hij onder andere kruidenrijk grasland heeft opgenomen. Trots toont hij in de video een perceel waarin “van alles groeit in de vorm van klavers, cichorei, diverse grassoorten, vogelwikke, noem maar op”.<\/p>

Sengers benoemt een aantal “drukfactoren” die steeds meer invloed op de bedrijfsvoering hebben. Bijvoorbeeld dierenwelzijn en biodiversiteit vragen veel aandacht. Om de CO2<\/sub>-footprint te verlagen wil hij zijn veestapel volledig voeren met eigen geteelde gewassen, zoals voederbieten, granen, wintergranen en veldbonen. Met veldbonen hoef je geen eiwitten in de vorm van soja meer uit verre landen te halen, wat een aanzienlijke hoeveelheid CO2<\/sub>-uitstoot scheelt.<\/p>

In de eeuwenoude boerderij \"Eikenhorst\" aan het Wijchense Ven runt de familie ook een theehuis met flink terras. Gasten kunnen er in een agrarische sfeer terecht voor een stevige boerenlunch of high tea.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_33184624", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1189277"] } } , { "identifier": "element_33469381", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "De zes video's over Gelderse natuurinclusieve ondernemers", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"Zes Gelderse natuurinclusieve ondernemers\"" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_33184764", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Portaal Natuurinclusieve landbouw", "link_url": "https://natuurinclusievelandbouw.eu/" } } , { "identifier": "element_33184699", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over natuurinclusief boeren vind je in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=natuurinclusiefORnatuurinclusieve&wq_flt=uitvoercode%2Fid&wq_val=GKN_MELKVEEHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }