{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_588709", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Minister Schouten: Kringlooplandbouw is de toekomst", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/minister-schouten-kringlooplandbouw-is-de-toekomst-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 588741, "identifier": "mediaitem_588709", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/minister-schouten-kringlooplandbouw-is-de-toekomst-1.htm", "title": "Minister Schouten: Kringlooplandbouw is de toekomst", "lead": "De Nederlandse landbouw moet omschakelen naar een meer duurzaam systeem van voedsel produceren waarin klimaat, natuur en bodem niet langer onder druk staan. Kringlooplandbouw staat centraal in de visie die landbouwminister Schouten op 8 september presenteerde.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/4/c/cid588741_cid577678_shutterstock_136984316_NL_koe_windmolens.jpg", "width": 899, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-30T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-24T11:17+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Nederland is toonaangevend in landbouw en visserij. We slagen er in het maximale uit de grond te halen en voedsel van hoge kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten te produceren. Maar dat systeem is niet langer vol te houden, zo vindt minister Carola Schouten.<\/p>

In de toekomstvisie 'Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden<\/a>', die de minister op zaterdag 8 september presenteerde, zegt ze dat de Nederlandse landbouw moet omschakelen naar een ander systeem van voedsel produceren: kringlooplandbouw.<\/p>

Kringlooplandbouw<\/h2>

Dat is een landbouwsysteem waarin niets verspild wordt en waar reststromen maximaal worden ingezet. Zo kun je reststromen uit de akkerbouw of voedingsindustrie gebruiken als veevoer. Dat gebeurt nu ook al wel, maar het kan op veel grotere schaal. Alle producten die het landbouwbedrijf verlaten, moeten op een of andere manier gebruikt worden als eindproduct of als grondstof voor een van de andere schakels in de kringloop. Je produceert voedsel met zo min mogelijk grondstoffen en er komen zo weinig mogelijk afvalstoffen vrij.<\/p>

<\/p>

Eerlijke prijs<\/h2>

Schouten vindt wel dat de kringlooplandbouw haalbaar moet zijn. Boeren en tuinders moeten daarom een eerlijke prijs voor hun producten krijgen, zodat er ook toekomstperspectief is voor jongeren. Burgers moeten zo meer waardering krijgen voor de landbouw. Als het aan de minister ligt, wordt Nederland toonaangevend in een meer duurzame manier van voedsel produceren. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18334141, "identifier": "element_18334141", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in kringlooplandbouw<\/a>, Visie LNV, september 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Toekomstvisie, Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden<\/a>, video LNV, 8 september 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Toekomstvisie LNV: Minister Carola Schouten<\/a>, video ministerie LNV", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ondernemer in de kringlooplandbouw<\/a>, LNV in Beeld, Visie LNV, 8 september 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Met kringlooplandbouw 70% meer voedsel produceren<\/a>, video Wageningen University & Research, juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dossier Kringlooplandbouw<\/a>, Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18334149, "identifier": "element_18334149", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Visie LNV: waardevol en verbonden<\/a>: informatie Ministerie LNV", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kringlooplandbouw: een nieuw perspectief voor de Nederlandse landbouw<\/a>, Longread Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kringlooplandbouw is hard nodig, maar hoe? nieuwsbericht Groen Kennisnet, oktober 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vijf uitdagingen voor landbouw- en voedselbeleid, nieuwsbericht Groen Kennisnet, september 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kringloop op eigen bedrijf, nieuwsbericht Groen Kennisnet, september 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] } ] }