{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_713327", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Mestverwerking, mestverwaarding, mesttechnologieën en mest aanzuren: nieuwe inzichten samengevat", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/mestverwerking-mestverwaarding-mesttechnologieen-en-mest-aanzuren-nieuwe-inzichten-samengevat.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 713327, "identifier": "mediaitem_713327", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/mestverwerking-mestverwaarding-mesttechnologieen-en-mest-aanzuren-nieuwe-inzichten-samengevat.htm", "title": "Mestverwerking, mestverwaarding, mesttechnologieën en mest aanzuren: nieuwe inzichten samengevat", "lead": "In de afgelopen jaren zijn er meerdere rapporten verschenen over allerlei facetten van mestverwerking en mestbewerking in verschillende sectoren. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van NL Next Level Mestverwaarden en Integraal Aanpakken. In dit artikel worden de meest opvallende conclusies beschreven, waarvan sommigen ook direct toepasbaar zijn. De onderzoeksmethoden zijn te lezen in de volledige rapporten via de toegevoegde links.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/8/e/cid713327_1674819103033_mest%202%20cropped.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-01-27T12:25+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-30T11:29+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij" ], "related_dossier": [{ "title": "Mest en milieu in de veehouderij", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/mest-en-milieu-in-de-veehouderij-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Mest, ammoniakreductie, methaanreductie", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Emissies en kosten van verschillende scenario’s voor de verwaarding van kalvermest en varkensmest<\/h2>

Voor de sectoren vleeskalveren en varkens geldt dat de emissies van ammoniak en methaan uit de drijfmest te reduceren zijn door middel van een combinatie van voer- en stalmaatregelen en mestverwerking. De grootste reductie op ammoniakemissie wordt verkregen met emissiearme stalsystemen (zowel vloer- als keldermaatregelen) – of een luchtwasser bij de varkensstal. De grootste reductie van broeikasgasemissies door mestverwerking van verse mest(vergisting). Door middel van diverse scenario’s zijn diverse maatregelen bekeken. Met ‘emissie’ wordt hier niet alleen de stalemissie bedoeld of de emissie bij aanwenden, maar de emissie in de gehele mestketen (van uitscheiding tot de aanwending op de bodem).<\/p>

Door het verwerken van dagelijks verwijderde drijfmest (uit de stal) kan de grootste emissiereductie worden gehaald (berekend van stal tot land): <\/p>" } , { "type": "image", "identifier": "element_32774343", "id": 32774343, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/993e3b31-2eee-4a08-a809-d811298569cd_tabel%20sector.JPG", "width": 1217, "height": 194, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

Ook blijkt uit de modelberekeningen dat ammoniakemissies bij mesttoediening substantieel verlaagd worden als door middel van de mestverwerking de gedefinieerde producten gemaakt worden (N-product, K-product en mestkorrel). De ammoniakemissies bij toediening liggen in dat geval grofweg een factor 10 lager dan bij het scenario zónder mestverwerking.<\/p>

Een verlaging van eiwit in het rantsoen met 10% heeft ook voor alle sectoren ammoniakemissiereductie tot gevolg: blankvleeskalvermest 11-16%, rosévleeskalvermest 8-14% en varkensmest 13-17%. Bij een verlaging van 20% eiwit in het rantsoen van varkens, is er zelfs sprake van 28-33% minder ammoniakemissie. Het effect van deze voermaatregel (verlagen eiwitgehalte) op de broeikasgasemissies uit de mest is minimaal. <\/p>

Lees<\/em> hier het rapport over kalvermest<\/em><\/a><\/em><\/a><\/p>

Lees hier het rapport over varkensmest<\/em><\/a><\/p>

<\/em><\/a><\/em>Berekeningen emissies en economie voor verschillende scenario’s voor verwaarding van rundveemest<\/h2>

Door onderzoekers van Wageningen Livestock Research en Promillicon is in het kader van NL Next Level Mestverwaarden een soort haalbaarheidsscan uitgevoerd van verschillende mestverwerkingsscenario’s voor de rundveehouderij, met een indicatie van de prijs (business case) en de methaan- en stikstofbalans. Hieronder de meest opvallende conclusies.<\/p>