{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601428", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Meer kennis over Xylella-bacterie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/meer-kennis-over-xylella-bacterie-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601428, "identifier": "mediaitem_601428", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/meer-kennis-over-xylella-bacterie-1.htm", "title": "Meer kennis over Xylella-bacterie", "lead": "De bacterie Xylella fastidiosa veroorzaakt ziekten op meer dan 400 waardplanten. De economische gevolgen van een aantasting door X. fastidiosa zijn groot. Van die bacterie, die binnen de EU een quarantainestatus heeft, ontbreekt nog veel kennis. Een onderzoeksproject heeft belangrijke kennis opgeleverd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/1/f/cid601428_XYLEFA_2359.jpg", "width": 1022, "height": 739, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-22T11:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De bacterie Xylella fastidiosa<\/em>, die meer dan 400 waardplanten heeft, heeft binnen de EU een quarantainestatus. Omdat de economische gevolgen van een aantasting groot kunnen zijn, is meer betrouwbare kennis gewenst. Daarom is binnen het EU-programma een kennisagenda opgesteld met onderzoeksonderwerpen. Zo wordt er onderzoek uitgevoerd naar de vectoren - de insecten die de bacterie kunnen overdragen - maar ook naar de waardplanten, verspreiding in verschillende klimaatzones en betrouwbare protocollen om de bacterie aan te tonen. <\/p>

Waardplanten<\/h2>

In een artikel in vakblad de Boomkwekerij<\/a> wordt aandacht besteed aan het onderzoek naar de ontwikkeling van protocollen om de bacterie te kunnen aantonen. Het Nederlandse onderzoeksproject is gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. <\/p>

Van de bacterie zijn vier verschillende ondersoorten geĂ¯soleerd: Xylella fastidiosa <\/em>subsp. fastidiosa<\/em>, multiplex<\/em>, pauca<\/em> en sandyi<\/em>. Om te kijken in welke plantensoorten de bacterie zich kan vermeerderen, zijn diverse soorten besmet met de verschillende ondersoorten van de bacterie. <\/p>

Uit dat onderzoek bleek dat de bacterie zich kan vermenigvuldigen in maagdenpalm (Vinca minor<\/em>), postelein (Portulaca oleracea<\/em>) en tabaksplanten (Nicotiana tabacum<\/em>). De ondersoorten van de Xylella-bacterie gedroegen zich daarbij verschillend. Zo bleek de ondersoort fastidiosa <\/em>zich alleen in de tabaksplant te kunnen vermenigvuldigen. <\/p>" } , { "id": 18916867, "identifier": "element_18916867", "type": "text", "title": "Download artikel in vakblad de Boomkwekerij", "url": "https://edepot.wur.nl/508996", "html": "" } , { "type": "text", "html": "


<\/p>

(Bron foto: EPPO Jaap Janse (NAK, NL))<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "identifier": "element_26117484", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "10 vragen over Xylella fastidiosa - WUR, 2022", "link_url": "https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Biointeracties-Plantgezondheid/Voedselveiligheid-en-fytosanitair-onderzoek/Tien-vragen-over-Xylella-fastidiosa.htm" } } , { "id": 18916871, "identifier": "element_18916871", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Nederlands Xylella-onderzoek leidt tot meer kennis<\/a> artikel de boomkwekerij 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Xylella-onderzoek toont nieuwste ontwikkelingen<\/a>, artikel De Boomkwekerij 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Xyleemzuigende cicaden, potentièˆle vectoren van Xylella fastidiosa, rondom boomkwekerijen en glastuinbouw<\/a>, EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoe gevaarlijk is Xylella fastidiosa voor Europa en voor Nederland?<\/a> artikel Gewasbescherming 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Houd Nederland Xylella-vrij<\/a>, brochure LTO Nederland 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18916878, "identifier": "element_18916878", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "KV 1509-030 Onderzoek aan Xylella fastidiosa (BO-50-002-013, BO-33.05-006-003)<\/a>, informatie onderzoeksproject Wageninen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Onderzoek aan Xylella fastidiosa<\/a>, projectieformatie Topsector tuinbouw & Uitgangsmaterialen", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18916882", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600635", "title": "Xylella-besmetting door cicaden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/xylella-besmetting-door-cicaden-1.htm" }, "lead": "De gevreesde bacterieziekte Xylella, die een groot aantal siergewassen kan aantasten, kan worden overgedragen door cicaden. Philaenus spumarius (het schuimbeestje) en Aphrophora alni lijken de belangrijkste Xylella-vectoren.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-08-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomkwekerij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598905", "title": "Xylella, een opkomende bedreiging", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/xylella-een-opkomende-bedreiging-1.htm" }, "lead": "Xylella fastidiosa is een van de meest schadelijke plantenziekten die 300 plantensoorten kan aantatsen. De bacterie is een opkomende bedreiging voor de EU.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/b/4/cid598905_olander_jn.jpg", "width": 640, "height": 479, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-09-23T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomkwekerij", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomkwekerij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_greenport" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599282", "title": "Angst voor Xylella fastidiosa", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/angst-voor-xylella-fastidiosa-1.htm" }, "lead": "De bacterie Xylella fastidiosa, een plantenziekte, is bezig met een opmars in Europa. De besmetting leek zich aanvankelijk te beperken tot het zuiden van Europa, maar werd vorig jaar ook aangetroffen in Frankrijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/e/8/cid599282_olive-1019286_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1281, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-05-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:34+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomkwekerij", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boomkwekerij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_greenport" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }