{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600822", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Meer diversiteit in de landbouw voor grotere veerkracht", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/meer-diversiteit-in-de-landbouw-voor-grotere-veerkracht-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600822, "identifier": "mediaitem_600822", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/meer-diversiteit-in-de-landbouw-voor-grotere-veerkracht-1.htm", "title": "Meer diversiteit in de landbouw voor grotere veerkracht", "lead": "Meer diversiteit in de landbouw betekent dat je aanvankelijk inlevert op efficiency. Maar op lange termijn kan het geld opleveren omdat de veerkracht van het bedrijf toeneemt. In een nieuwe proeftuin wordt dit spanningsveld onderzocht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/2/b/cid600822_shutterstock_12848491_tractor_akker_akkerbouw_trekker.jpg", "width": 896, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-04-30T09:13+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_plantgezondheid" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer biodiversiteit zorgt voor meer biologische en economische veerkracht op het boerenbedrijf, zegt onderzoeker Wijnand Sukkel in een artikel in het Resilience magazine<\/a> van Wageningen University & Research. Zo zal een nieuwe ziekte in een gewas niet meteen het hele bedrijf over razen wanneer je meer verschillende gewassen teelt.<\/p>

Een grotere diversiteit zorgt ook voor risicospreiding. Op een multifunctioneel bedrijf kun je in jaren met slechte oogsten immers terugvallen op de inkomsten uit neventakken, zoals een zorgboerderij. Je kunt daarnaast beter inspelen op uitdagingen van de toekomst. Maar je levert wel in op efficiency in de bedrijfsvoering. Meer diversiteit levert dus een spanningsveld op.<\/p>

Proeftuin<\/h2>

Dat spanningsveld is waar de in september geopende Proeftuin Agro-ecologie en Technologie bij Lelystad zich op richt. Op 80 hectare kijken onderzoekers en technologen naar de mogelijkheden om samen te werken aan veerkrachtige landbouwsystemen, met zoveel mogelijk biodiversiteit, zo min mogelijk verlies van voedingsstoffen door uitspoeling, en een minimaal gebruik van chemische gewasbescherming.<\/p>

Strokenteelt<\/h2>

Zo kun je werken aan meer diversiteit op het veld door strokenteelt toe te passen. Daarbij staan gewassen in afwisselende stroken van bijvoorbeeld van 6 of 12 meter breed. In het gewas vind je dan meer natuurlijke vijanden, zoals spinnen en torren die schadelijke insectensoorten eten. Een andere aanpak is door te werken met agroforestry waarbij je fruit- of notenbomen combineert met een onderteelt van akkergewassen.<\/p>

Bodemgezondheid<\/h2>

En om te werken aan een gezonde bodem wordt in de proeftuin geƫxperimenteerd met niet-kerende grondbewerking. De bodem wordt dan niet geploegd, maar alleen de bovenste grondlaag wordt bewerkt. Het bodemleven in de bovenste grondlaag wordt hierdoor veel minder verstoord.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18899197, "identifier": "element_18899197", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Telen voor veerkracht in de landbouw<\/a>, Wageningen Resilience Magazine november 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Strokenteelt in de proeftuin<\/a>, KennisOnline in Beeld 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18899201, "identifier": "element_18899201", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Proeftuin Agroecologie en Technologie<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Natuurinclusieve landbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biodiversiteitsherstel met boeren<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet februari 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Strokenteelt voor een weerbaar gewas<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet november 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Maatschappelijke opgaven voor de landbouw<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet april 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Perspectief voor rendabele boslandbouw<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet juni 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>

<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }