{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_717619", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Meer biologisch in beroepsonderwijs met consortium Biologische Landbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/meer-biologisch-in-beroepsonderwijs-met-consortium-biologische-landbouw.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 717619, "identifier": "mediaitem_717619", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/meer-biologisch-in-beroepsonderwijs-met-consortium-biologische-landbouw.htm", "title": "Meer biologisch in beroepsonderwijs met consortium Biologische Landbouw", "lead": "Op 1 december vond de officiële aftrap plaats van het consortium Biologische Landbouw, een groot project van Aeres MBO om biologische landbouw een vast onderdeel te maken van al haar agro-opleidingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/e/5/682852_fullimage_sicco-mansholt.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "bodem", "klontjes", "kluitjes", "buizerd", "handen" ] }, "publication_date": "2023-02-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-20T09:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_practoraat", "gkn_biokennis" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biokennis", "gkn_home", "gkn_practoraat", "gkn_onderwijs" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Consortium biologische landbouw", "target_audience_abstract": "biologische ondernemers, studenten", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In het project zijn rondom de diverse Aeres-locaties ‘bio-spots’ opgezet, waarin ondernemers en onderwijs elkaar leren kennen en samenwerken. In het huidige mbo, uitgezonderd Aeres MBO Warmonderhof in Dronten, worden toekomstige boeren en telers namelijk nog niet voldoende voorbereid op het biologische ondernemerschap. Dit project ondersteunt de transitie in de landbouw door in het onderwijs meer aandacht te geven aan het biologische ondernemerschap. <\/p>

Samenwerken aan<\/h2>

Projectleider Rein van de Wal: “Ruim 25 biologische bedrijven en verenigingen, vanuit de hele biologische keten werken samen met de Aeres mbo-locaties in Dronten, Emmeloord, Barneveld, Velp en Leeuwarden. Ook Aeres HBO (Dronten en Wageningen) en Hogeschool van Hall Larenstein (Leeuwarden) dragen bij aan deze integratie van biologisch in het onderwijs. Zo geeft Aeres vorm aan de ambities om meer aandacht te besteden aan de transitie van de landbouw, waarbij meer natuurinclusief boeren steeds belangrijker wordt.”<\/p>

Het consortium gaat de komende jaren onder andere samenwerken aan het verrijken van de agro-opleidingen van Aeres MBOmet agro-ecologisch onderwijs. Er worden vier ‘bio-spots’ ingericht om mensen te verbinden. Studenten en docenten gaan praktijkgericht onderzoek uitvoeren binnen relevante practoraten. Daarnaast wordt ook de transitie naar een meer agro-ecologische/biologische landbouw ondersteund en gepromoot. Zo wil het consortium Biologische Landbouw laten groeien en bloeien, in zowel het aantal als de diversiteit van de consortiumpartners, relaties, activiteiten, samenwerking en verbinding.<\/p>

Lees er hier<\/a> meer over op de website Aeres.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_33155285", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Consortium biologische landbouw; meer biologisch in het beroepsonderwijs", "link_url": "https://www.aeresmbo.nl/nieuws/aeres-mbo-emmeloord/meer-biologisch-in-het-beroepsonderwijs" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }