{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601564", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Meelwormen als verdienmodel voor bioboer", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/meelwormen-als-verdienmodel-voor-bioboer-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601564, "identifier": "mediaitem_601564", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/meelwormen-als-verdienmodel-voor-bioboer-1.htm", "title": "Meelwormen als verdienmodel voor bioboer", "lead": "In de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen is biologisch boer Rowin Batterink overgeschakeld op het kweken van meelwormen. De insectenlarven - een goede eiwitbron - zet hij af als diervoer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/d/c/cid601564_shutterstock_335793020_meelwormen_boerderij.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-07T15:49+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_insectenteelt" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_insectenteelt" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dat insecten een goede voedingsbron zijn voor pluimvee, is al langer bekend. Kippen eten van nature al veel insecten. Omdat insecten een hoog eiwitgehalte hebben, kun je ze goed inzetten als alternatief voor ander eiwitrijk voer zoals sojaschroot of vismeel. Omdat je insecten kunt kweken op producten als organische reststromen passen ze goed binnen de principes van kringlooplandbouw. Biologisch boer Rowin Batterink zag de mogelijkheden voor zijn bedrijf en schakelde over op de teelt van meelwormen, meldt Nieuwe Oogst in een artikel<\/a>.<\/p>

Eiwitbron<\/h2>

Batterink wil het biologisch bedrijf overnemen dat zijn ouders 28 jaar geleden zijn begonnen. Op het bedrijf worden 15.500 opfokhennen gehouden, 450 varkens afgemest en diverse groenten geteeld. Daarnaast wordt er duurzame stroom opgewekt met meer dan 1.200 zonnepanelen. <\/p>

Omdat  Batterink in verband met de continuïteit op zoek is naar alternatieve verdienmodellen, verdiepte hij zich in de mogelijkheid van de insectenkweek. Meelwormen leken een goede mogelijkheid omdat je die met laagwaardige reststromen kunt opkweken tot een hoogwaardig eiwitproduct, zo is te lezen in het artikel. <\/p>

Na een vijfdaagse cursus is hij begonnen met de bouw van een insectenschuur. In kweekbakken worden de meelwormen opgekweekt. Als basis gebruikt hij drie dagen oude larven die geleverd worden door een bedrijf dat glaswormen maakt. Elke week wordt een cel afgezet als diervoer. Batterink wil toe naar een productie van 50.000 kilo per jaar, waarmee hij een van de grotere producenten in Nederland wordt.<\/p>" } , { "id": 18921371, "identifier": "element_18921371", "type": "text", "title": "Artikel over meelwormen als verdienmodel", "url": "https://edepot.wur.nl/526441", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Regelgeving<\/h2>

Uit een Vlaams-Nederlands onderzoek van 2019<\/a> is duidelijk geworden dat er op dat moment in Nederland 49 insectenkwekerijen actief waren. Hoewel er veel belangstelling is voor het kweken van insecten, heeft het nog geen grote vlucht genomen, schrijft Nieuwe Oogst in een artikel in oktober<\/a>. Belangrijke reden is dat regelgeving belemmeringen opwerpt. <\/p>

Europese regelgeving staat niet toe dat insecten tot veevoer verwerkt worden. Er wordt wel al jaren gepraat over het versoepelen van deze regelgeving, maar de aanpassing verlopen traag. Levende insecten en insectenolie mogen al wel worden gebruikt als respectievelijk diervoeder en -grondstof voor pluimvee en varkens.<\/p>" } , { "id": 18921373, "identifier": "element_18921373", "type": "text", "title": "Artikel over insecten in pluimveevoer", "url": "https://edepot.wur.nl/533032", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/em><\/p>

Van 18 tot en met 22 januari 2021 wordt de <\/em>Biokennisweek<\/em><\/a> georganiseerd. Groen Kennisnet besteedt in deze week extra aandacht aan biologische landbouw, met elke dag een bericht over een specifiek onderwerp.<\/em><\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18921378, "identifier": "element_18921378", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Kansen voor insecten in pluimveevoer<\/a>, Nieuwe Oogst 14 oktober 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meelwormen als nieuw verdienmodel<\/a> artikel Nieuwe Oogst 10 juli 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Insecten zijn veilige voedselbron voor dieren<\/a>, artikel Vork februari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Overzicht van de Nederlandse insectenkwekers<\/a> Marktverkenning naar de groei van insectenproductie. Inagoro, januari 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Lesmodule meelwormen <\/a>Heilig Graf Turnhou", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18921385, "identifier": "element_18921385", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Wicha Benus, Regio Foodvalley: “De kweek van insecten biedt nieuwe marktkansen<\/a>” Regio Foodvalley 9 juni 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zwollenaar wil op grote schaal meelwormen kweken: ‘Over drie jaar is het eten van insecten helemaal ingeburgerd’<\/a>, Stentor 28 oktober 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18921389", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601197", "title": "Insecten: voer voor vissen en schaaldieren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/insecten-voer-voor-vissen-en-schaaldieren-1.htm" }, "lead": "Insecten zijn als toevoeging aan voer voor vissen en schaaldieren een goede bron van eiwitten en aminozuren. Garnalen die gevoerd worden met voer op basis van insecten groeien even goed als bij regulier voer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/d/4/cid601197_meelwormen.jpg", "width": 400, "height": 300, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_leefomgeving", "gkn_lectoraat", "gkn_etalage_home", "gkn_eiwittransitie" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600379", "title": "Perspectief voor insect als agroproductiedier", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/perspectief-voor-insect-als-agroproductiedier-1.htm" }, "lead": "Uit een in juni gepresenteerde zienswijze over insectenteelt blijkt dat we mogelijk aan de vooravond staan van een groei van het insect als productiedier. Die groei is veelbelovend, vindt ook minister Carola Schouten. Ze zal kijken waar wettelijke belemmeringen liggen en waar meer onderzoek nodig is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/3/5/cid600379_shutterstock_335793020_meelwormen_boerderij.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-08-30T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_voeding" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599550", "title": "Regelgeving belemmert toepassing van insecten als veevoer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/regelgeving-belemmert-toepassing-van-insecten-als-veevoer-1.htm" }, "lead": "Insecten zijn een ideale grondstof en goede vervangende eiwitbron in veevoer. Maar tot frustratie van de Vereniging van Insectenkwekers staat Europese regelgeving verwerking van insecten in veevoer niet toe. In visvoer is het sinds 1 juli wel toegestaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/c/a/cid599550_shutterstock_257741323_meelwormen.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-09-01T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_eiwittransitie", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }