{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_730382", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Leven op de vierkante meter, lesmateriaal over insectenmonitoring voor het mbo en hbo", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/leven-op-de-vierkante-meter-lesmateriaal-over-insectenmonitoring-voor-het-mbo-en-hbo.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 730382, "identifier": "mediaitem_730382", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/leven-op-de-vierkante-meter-lesmateriaal-over-insectenmonitoring-voor-het-mbo-en-hbo.htm", "title": "Leven op de vierkante meter, lesmateriaal over insectenmonitoring voor het mbo en hbo", "lead": "In het kader van Landbouwdeal Onderwijs Friesland ontwikkelde Hogeschool Van Hall Larenstein het lespakket ‘leven op een vierkante meter’. Dit lespakket biedt mbo en hbo studenten ondersteuning bij insectenmonitoringsactiviteiten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/6/3/730384_fullimage_afbeelding%20lesmateriaal%20insectenmonitoring.jpg", "width": 1280, "height": 722, "focuspoint-x": 563, "focuspoint-y": 376, "alternative_text": "vangplaatje insecten - ©Hogeschool van Hall Larenstein", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "©Hogeschool van Hall Larenstein", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "Natuurinclusieve landbouw", "vlinder", "plakval" ] }, "publication_date": "2023-04-21T01:05+02:00", "lastmodified_date": "2023-04-21T13:27+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_natuurinclusieve_landbouw"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "lesmateriaal natuurinclusieve landbouw", "target_audience_abstract": "docenten", "region_abstract": "Friesland", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het lespakket sluit aan bij de activiteiten van het lectoraat bijengezondheid<\/a> van Hogeschool Van Hall Larenstein. Dit lectoraat houdt zich al langere tijd bezig met monitoring van insecten met behulp van onder meer plakvallen. Deze monitoring is in verschillende projecten uitgevoerd zoals een project<\/a> rondom duurzame biodiversiteitsmonitoring in Noord Holland. Ook in de provincie Friesland zijn meerdere monitoringsactiviteiten<\/a> uitgevoerd. Met middelen vanuit de Friese Landbouwdeal Natuurinclusieve Landbouw in het Onderwijs wordt kennis over insectenmonitoring nu ook beschikbaar voor mbo- en hbo studenten, zodat zij zelf een insectenmonitoring uit kunnen voeren.<\/p>

Leven op de vierkante meter <\/h2>

Leven op de vierkante meter<\/a>’ is een educatief pakket voor het mbo en hbo. Het maakt studenten van opleidingen die de overgang naar natuur inclusieve landbouw willen begeleiden bekend met het insectenleven in hun landbouw gerelateerde omgeving. Het educatief pakket bestaat uit onderwijs materiaal voor in de klas en eenvoudig praktisch materiaal om vliegende insecten te vangen en kan met kleine aanpassingen ingezet worden op verschillende onderwijsniveaus. <\/p>

Studenten gaan aan de slag met twee opdrachten. Zij maken allereerst inzichtelijk hoeveel verschillende insecten in er in verschillende agrarische landschappelijke gebiedjes voorkomen. In de tweede opdracht kijken ze naar de hoeveelheid en het gewicht (biomassa) van de insecten in dezelfde gebiedje. <\/p>

Door deze opdrachten waarbij de studenten de insecten zelf vangen, bekijken en interpreteren vormen zij zelf een beeld over het belang van variatie in leefgebiedjes voor kleine biodiversiteit in de eigen landbouw omgeving. Dit levert een basis voor inzicht in de noodzaak, mogelijkheden en handelingsperspectieven van studenten ten behoeve van biodiversiteit vanuit een eigen authentieke ervaring. <\/p>

Inzet in de praktijk<\/h2>

Het pakket bestaat uit onderwijs- en praktisch materiaal. Het onderwijsmateriaal bestaat uit een docentenhandleiding, een introductie presentatie met een Script, twee opdrachtbeschrijvingen en hulpmiddelen voor determinatie van relevante insecten en verwerking van vangsten. <\/p>

Het ontwikkelde materiaal kan gemakkelijk aangepast worden aan het niveau van de studenten en ook aan de omstandigheden in verschillende gebieden. De praktijkopdrachten zijn uitvoerbaar met eenvoudig te verkrijgen materialen zoals ook beschreven in de handleiding. <\/p>

Onderwijsmateriaal Friese Landbouwdeal <\/h2>

Het lespakket 'Leven op de vierkante meter' is niet de enige opbrengst uit de Friese Landbouwdeal Natuurinclusieve Landbouw<\/a> in het Onderwijs. In het bericht 'Meer natuurinclusieve landbouw in het onderwijs: onderwijsproducten uit Landbouwdeal Friesland komen beschikbaar<\/a>' lees je meer over de Landbouwdeal en de opbrengsten van dit project. <\/p>

<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_35437117", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1208632"] } } , { "identifier": "element_35437195", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer lesmateriaal natuurinclusieve landbouw vind je op het Portaal Natuurinclusieve landbouw", "link_url": "https://natuurinclusievelandbouw.eu/leermateriaal" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_35437197", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Het Portaal Natuurinclusieve landbouw", "link_url": "https://natuurinclusievelandbouw.eu/" } } , { "identifier": "element_35437198", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Leermiddelen op Groen Kennisnet", "link_url": "https://groenkennisnet.nl/leermiddelen" } } , { "identifier": "element_35437200", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lectoraat Bijengezondheid", "link_url": "https://groenkennisnet.nl/item/bijengezondheid-3" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }