{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_645879", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Lesmateriaal over de biobased economy", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/lesmateriaal-over-de-biobased-economy.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 645879, "identifier": "mediaitem_645879", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/lesmateriaal-over-de-biobased-economy.htm", "title": "Lesmateriaal over de biobased economy", "lead": "In het kader van het Erasmus+ project BioComp is lesmateriaal ontwikkeld over de biobased economy (BBE). De onderwerpen, starten van een biobased bedrijf, algen, biogas en bio-verpakkingen komen aan bod. Het is een Engelstalige tool waarmee trainers en werknemers een op maat gemaakt individueel trainingsprogramma kunnen samenstellen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/0/9/609843_fullimage_plant%20hand.jpg", "width": 1280, "height": 856, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Zaailing - Pexels via Pixabay", "photographer": "Pexels", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pexels-2286921/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/handen-macro-plantaardige-bodem-1838658/", "keywords": [ "plant", "zaailing", "biobased economy", "hand" ] }, "publication_date": "2022-04-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-21T11:52+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_biodiversiteit", "gkn_biokennis" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Biobased economy", "target_audience_abstract": "Beroepsonderwijs en trainers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dit project is primair gericht op beroepsonderwijs en training, met een focus op opleiders voor bijscholing van werknemers in de biobased (circulaire) economie.<\/p>

Circulaire economie<\/strong><\/h2>

We staan met elkaar voor enorme uitdagingen: hoe om te gaan met klimaatverandering, voedselzekerheid, voedselproductie voor een groeiende bevolking en het einde van de oliereserves? Voor welvaart en welzijn voor 9 miljard mensen in 2050 is een andere manier van productie van voedsel, voer, materialen en energie nodig. <\/p>

Een circulaire samenleving kan oplossingen bieden. Het zorgt voor regionale economische groei en werkgelegenheid. Het geeft boeren nieuwe kansen om hun bedrijf biobased en circulair door te ontwikkelen.<\/p>

Op verschillende plaatsen in Europa is gestart met de ontwikkeling van leermateriaal voor de circulaire economie, meestal op een gefragmenteerde en bottom-up manier door innovators en ‘early adopters’. Het ontwikkelen van materialen is erg tijdrovend voor individuele docenten en materialen worden niet altijd gedeeld of gemakkelijk gevonden door andere docenten. Op verschillende plaatsen wordt zo het “wiel opnieuw uitgevonden”.<\/p>

<\/strong>Erasmus+ project BioComp <\/strong><\/h2>

BioComp heeft de competenties die voor een Biobased Economy (BBE) nodig zijn onderzocht, aanvullend en in lijn met de bestaande ESCO-vaardighedenbeschrijving, en een online tool ontwikkeld met leerscenario's om gepersonaliseerde trainingsprogramma's voor studenten en werknemers in de circulaire economie samen te stellen.<\/p>" } , { "identifier": "element_22994976", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1154270"] } } , { "type": "text", "html": "

Behoeften<\/strong><\/h2>

Behoeften op praktisch niveau<\/strong><\/h3>

Er was geen centrale set BBE-competenties beschikbaar. BioComp heeft daarom de ESCO-competentieset geanalyseerd en vastgelegd, de 40 meest vereiste competenties voor een Biobased economie trainingsprogramma beschreven en hiervoor een BBE Competence Navigator-tool ontwikkeld. Op basis van deze set competenties kan een specifiek en op maat gemaakt leerprogramma worden ontwikkeld.<\/p>

Beleid gerelateerde behoeften<\/strong><\/h3>

De intenties van het BioComp-project zijn bovendien in overeenstemming met de bepalingen van verschillende regionale operationele programma's en ontwikkelingsprogramma's van de EU.<\/p>" } , { "type": "image", "identifier": "element_22995636", "id": 22995636, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/860100ed-1dc7-42ce-ac33-25046ad5b437_biocomp.png", "width": 755, "height": 1069, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

<\/strong><\/h2>

Output<\/strong><\/h2>

<\/strong>Concreet heeft BioComp de volgende drie outputs opgeleverd:<\/strong><\/p>

BBE gerelateerde competenties<\/strong><\/h3>
  <\/ol>

  <\/strong><\/strong>Een beschrijving en rangschikking van de meest essentiële competenties voor:
  - Starten van een BBE Bedrijf<\/a>,
  -
  Algen<\/a>,
  -
  Biogas<\/a>,
  -
  Bio-verpakkingen<\/a>
  Deze competenties zijn onderverdeeld in persoonlijke, transversale en technische competenties.<\/p>