{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_685643", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Lancering website Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/lancering-website-staat-van-landbouw-natuur-en-voedsel.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 685643, "identifier": "mediaitem_685643", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/lancering-website-staat-van-landbouw-natuur-en-voedsel.htm", "title": "Lancering website Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel", "lead": "Op 30 november 2022 is de website Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel gelanceerd. De site biedt geïnteresseerden een overzicht van beschikbare feiten en cijfers op het gebied van landbouw, natuur en voedsel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/b/f/685644_fullimage_shutterstock_53703829_grafiek_financi%C3%ABn%20crop.jpg", "width": 1276, "height": 728, "focuspoint-x": 638, "focuspoint-y": 364, "alternative_text": "Grafiek - ASDF MEDIA via Shutterstock", "photographer": "ASDF_MEDIA", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/ASDF_MEDIA", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/financial-graph-53703829", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-12-02T04:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-16T13:48+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biokennis" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "onderzoekers, beleidsmedewerkers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De website is in opdracht van het ministerie van LNV door Wageningen University & Research (WUR) ontwikkeld. WUR maakt
daarbij gebruik van een veelvoud van databronnen, ook van andere onderzoeksinstituten. Het doel van deze site en de gelijknamige publicatie is het bundelen en overzichtelijk maken van reeds bekende informatie op het gebied van landbouw, natuur en voedsel. En deze daarnaast op een eenduidige manier te presenteren en van duiding te voorzien.<\/p>

De website <\/h2>

Op de website Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel<\/a> is relevante informatie met behulp van indicatoren gemakkelijk te vinden. Deze indicatoren bieden een overzicht van de ontwikkelingen en voortgang op de desbetreffende terreinen. De informatie is op de site op een zo objectief mogelijke manier aangeboden. Het verhaal, en daarmee de duiding, achter de feiten en cijfers wordt jaarlijks verteld in de bijbehorende publicatie Staat van Landbouw en Voedsel. Dit rapport is dit jaar voor de tweede keer gepubliceerd. <\/p>" } , { "identifier": "element_30904309", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1185848"] } } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_30900411", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "De Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel (website)", "link_url": "https://edepot.wur.nl/582084" } } , { "identifier": "element_30900199", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1185848", "1059120" ] } } , { "identifier": "element_30900345", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over trends, statistieken en data vind je in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=trends OR statistieken OR data OR feiten OR cijfers&wq_srt_desc=score" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_30900364", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "De Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel: Wagenings huzarenstukje in datamanagement (nieuwsbericht WUR)", "link_url": "https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/show-home/de-staat-van-landbouw-natuur-en-voedsel-wagenings-huzarenstukje-in-datamanagement.htm" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }