{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_649630", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Lancering Toolbox voor Biodiversiteit", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/lancering-toolbox-voor-biodiversiteit.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 649630, "identifier": "mediaitem_649630", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/lancering-toolbox-voor-biodiversiteit.htm", "title": "Lancering Toolbox voor Biodiversiteit", "lead": "In de ‘Toolbox voor Biodiversiteit’ zijn tools en praktijkvoorbeelden opgenomen die handelingsperspectief bieden voor iedereen die aan de slag wil met biodiversiteitsherstel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/9/1/649632_fullimage_shutterstock_144112861_biodiversiteit_akker_veldbloemen%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 750, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Biodiversiteit akker", "photographer": "Marijs", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/jmarijs", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/wild-flowers-field-summer-144112861", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-05-13T10:26+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_groenteteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biodiversiteit", "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_geitenhouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_groenteteelt", "gkn_varkenshouderij", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_groenvoorziening", "gkn_loonwerk" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Toolbox biodiversiteit", "target_audience_abstract": "Alle beroepsgroepen", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Om de biodiversiteit in het landelijk gebied en de bebouwde omgeving te verbeteren, kan iedereen een steentje bijdragen: van bedrijven en natuurorganisaties tot agrariërs en burgers. De mogelijkheden om tot meer biodiversiteit te komen, zijn heel divers. In de ‘Toolbox voor Biodiversiteit’<\/a>, ontwikkeld door LIFE IP All4Biodiversity<\/a> en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel<\/a>, zijn tools en praktijkvoorbeelden opgenomen die handelingsperspectief bieden voor iedereen die aan de slag wil met biodiversiteitsherstel. De online toolbox werd gelanceerd tijdens de Partnerdag van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel<\/a> op 26 april jl.<\/p>

Toolbox voor Biodiversiteit<\/h2>

De Toolbox<\/a> heeft als d­oel de verschillende kennis, tools en praktijkvoorbeelden rondom biodiversiteitsherstel samen te brengen en vindbaar te maken. Voor de thema’s verdienmodellen, gebiedsgerichte samenwerking en monitoring zijn tools en praktijkvoorbeelden opgenomen in de online toolbox. Verder zijn er handvaten opgenomen over hoe verschillende bedrijven en organisaties zelf een bijdrage kunnen leveren om de biodiversiteit op hun eigen terrein te vergroten. De toolbox wordt de komende tijd verder uitgebreid meet extra onderwerpen en bronnen.<\/p>

LIFE IP All4Biodiversity en Deltaplan Biodiversiteitsherstel<\/h2>

Deze toolbox is ontwikkeld in het kader van het Europese programma LIFE IP All4Biodiversity. Dit is een zesjarig programma (2020-2025) om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen. Onderzoek en het delen van resultaten is een belangrijk onderdeel van All4Biodiversity. Leerervaringen uit pilots worden gedeeld via deze toolbox. De geleerde lessen kunnen zo ook op andere plekken binnen Nederland, maar ook daarbuiten, navolging krijgen.<\/p>

Voor de ontwikkeling van de toolbox werd nauw samengewerkt met de werkgroepen<\/a> van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het Deltaplan is een beweging waarin bedrijven, boerenorganisaties, banken, natuurorganisaties, wetenschappers en overheden intensief samenwerken aan het ombuigen van biodiversiteitsverlies naar herstel, om zo een systeemverandering te realiseren. De toolbox is ondergebracht bij Groen Kennisnet, om zo ook gebruik te kunnen maken van alle kennis die daar al verzameld en beschikbaar is.­<\/p>

Webinar op 21 juni<\/h2>

Wil je meer weten over de Toolbox voor Biodiversiteit? Meld je dan aan<\/a> voor het webinar op 21 juni van 16:00 – 17:00 uur. In dit webinar vertellen Els Huizing (Deltaplan Biodiversiteitsherstel) en Rob van Genderen (Groen Kennisnet) je alles over de toolbox.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_23768360", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1157592"] } } , { "identifier": "element_23707229", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meld je aan voor het Webinar Toolbox Biodiversiteit", "link_url": "" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_23707183", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Website LIFE IP All4Biodiversity", "link_url": "https://all4biodiversity.nl/" } } , { "identifier": "element_23707184", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Website Deltaplan Biodiversiteitsherstel", "link_url": "https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/" } } , { "identifier": "element_23717618", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Ga direct naar de zoekbox met bronnen over biodiversiteit", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=*" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }