{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_731713", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Kunstmestvrije Achterhoek mogelijk met biobased meststoffen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kunstmestvrije-achterhoek-mogelijk-met-biobased-meststoffen.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 731713, "identifier": "mediaitem_731713", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kunstmestvrije-achterhoek-mogelijk-met-biobased-meststoffen.htm", "title": "Kunstmestvrije Achterhoek mogelijk met biobased meststoffen", "lead": "Recent is het onderzoek 'Kunstmestvrije Achterhoek mogelijk met biobased meststoffen' op Crkls gepubliceerd. Binnen het project is 'Groene Weide Meststof' in gras en snijmais getest op landbouwkundige effectiviteit en risico op uitspoeling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/1/655490_fullimage_shutterstock_47425108_mais_veld%20crop%20%281%29.jpeg", "width": 1280, "height": 741, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Hans Slegers", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/twixx", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/corn-cornfield-47425108", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-05-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-05-16T14:09+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Logo Crkls", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-crkls.htm" }, "link_extra_image": "https://www.crkls.nl/", "subject_abstract": "Vervanging kunstmest", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "Achterhoek", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Onderzoeksinstituut:<\/strong> Wageningen Environmental Research (WEnR)<\/p>

Gefinancierd door:<\/strong> Provincie Gelderland, Ministerie LNV en private partijen<\/p>

Betrouwbaarheidsscore:<\/strong> Zeer betrouwbaar.
Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd.<\/p>

Samenvatting<\/strong><\/h2>

Door gebruik van biobased meststoffen kan kunstmest vervangen worden door gras. Effectiviteit en uitspoelingsrisico van biobased meststoffen zijn vergelijkbaar met kalkammonsalpeter.<\/p>

Wat is getest?<\/h2>

Deze biobased meststof wordt gemaakt van digestaat uit varkensmest, welke is gemengd met stikstof-, zwavel- en kaliummeststoffen (zoals urean en ammoniumsulfaat) om gehaltes te krijgen die passen bij bodem en gewas.<\/p>

De kosten voor de meststof zijn vergelijkbaar met gangbare kunstmeststoffen.<\/p>

Effect op gras<\/h2>

Gras reageerde goed op de stikstofbemesting. De proeven lieten zien dat de landbouwkundige effectiviteit van de biobased meststoffen gelijk is aan kalkammonsalpeter (referentie) in gras.<\/p>

De bodemvoorraad minerale stikstof van de biobased meststoffen verschilde niet van de referentie kunstmest. Het risico op uitspoeling van nitraat verschilde daarom niet.<\/p>

Een hogere stikstofbemesting (ongeacht het product) leidde wel tot hogere bodemvoorraad minerale stikstof aan het eind van het seizoen. Ook nam de effectiviteit van stikstofbemesting af bij hogere bemesting (wet van verminderde meeropbrengst).<\/p>

Drie van de vier geteste jaren waren erg droog. De droogte zorgde in combinatie met beregenen voor een hogere voorraad minerale stikstof als gevolg van verhoogde mineralisatie.<\/p>

Door toevoeging van geconcentreerd ammoniumwater in de meststof is er ammoniumtoxiciteit waargenomen. Dat verlaagde de grasopbrengst. De meststof is daarop aangepast, waarna geen toxiciteit meer is waargenomen.   <\/p>

Effect bij snijmais<\/h2>

Het effect van stikstofbemesting (ongeacht de meststof) was variabel. Vermoedelijk komt dit door de droogte. Hierdoor zijn geen conclusies te verbinden aan gebruik van de biobased meststof bij snijmais.<\/p>

Conclusies<\/strong><\/h2>