{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_730948", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Klimaatbestendige productiesystemen nog onvoldoende in beeld", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/klimaatbestendige-productiesystemen-nog-onvoldoende-in-beeld.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 730948, "identifier": "mediaitem_730948", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/klimaatbestendige-productiesystemen-nog-onvoldoende-in-beeld.htm", "title": "Klimaatbestendige productiesystemen nog onvoldoende in beeld", "lead": "Dit recent op Crkls gepubliceerd onderzoek heeft betrekking op de stand van zaken van het Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw, gericht op het in beeld brengen van de risico's, knelpunten en kansen die klimaatverandering met zich meebrengt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/3/4/620067_fullimage_shutterstock_113407870_nl_akkers_landschap%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 734, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Boeren landschap", "photographer": "Gigra", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/gigra", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/farm-landscape-windmill-above-netherlands-113407870", "keywords": [ "gewas", "luchtfoto", "akker", "bodem", "akkerbouw", "landschap", "landbouwgrond", "omgeving", "weiland" ] }, "publication_date": "2023-05-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-05-02T11:36+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Logo Crkls", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-crkls.htm" }, "link_extra_image": "https://www.crkls.nl/", "subject_abstract": "klimaatverandering", "target_audience_abstract": "akkerbouwers en beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Onderzoeksinstituut:<\/strong> Wageningen University & Research<\/p>

Gefinancierd door: <\/strong>Ministerie van LNV<\/strong> <\/p>

Betrouwbaarheidsscore:<\/strong> Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek/desk study.<\/p>

Samenvatting<\/strong><\/h2>

Het Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw is ontwikkeld door een projectgroep met daarin o.a. boeren en wetenschappers. Uit de evaluatie blijkt dat meer onderzoek nodig is voor nieuwe systemen op de langere termijn. Denk aan nieuwe teelten door de stijging van de temperatuur als gevolg van de klimaatverandering. Een motiverend toekomstperspectief voor veerkrachtige- klimaatbestendige en waterrobuuste agrarische productiesystemen ontbreekt nog.<\/p>

Conclusies<\/strong><\/h2>