{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_655484", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Kennisfilm van Boer bij Kennis over droogte", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisfilm-van-boer-bij-kennis-over-droogte.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 655484, "identifier": "mediaitem_655484", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisfilm-van-boer-bij-kennis-over-droogte.htm", "title": "Kennisfilm van Boer bij Kennis over droogte", "lead": "In de nieuwe kennisfilm van Aequator leer je de basis van droogte in de landbouw. Onderwerpen als organische stof, capillaire nalevering en 'wat kun je doen?' komen aan bod.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/6/e/610535_fullimage_droogte.jpg", "width": 1280, "height": 851, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Droogte - daeron via Pixabay", "photographer": "daeron", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/daeron-634912/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/droogte-dorheid-droog-aarde-bodem-780088/", "keywords": [ "droge akker", "droogte" ] }, "publication_date": "2022-06-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-30T10:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_onderwijs" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_tuinbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Droogte", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, tuinders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In 2020 t/m 2022 heeft Aequator Groen & Ruimte verschillende cursussen gegeven aan erfbetreders in het kennisverspreidingsproject Boer bij Kennis. Een expert van Aequator geeft in de nieuwe kennisfilm een heldere uitleg over droogte. Er worden tussendoor korte prikkelende vragen gesteld aan de kijker. <\/p>

Droogte<\/h2>

Het klimaat verandert, we hebben steeds vaker te maken met extreme buien en perioden van droogte. De afgelopen 3 jaren kenmerkten zich door extreem droge perioden, terwijl er op andere momenten zware buien vallen. Daarnaast vragen we steeds meer van de grond en nemen de (potentiële) gewasopbrengsten nog steeds toe.

Waar is de vochtlevering van de bodem van afhankelijk en hoe kun je deze vergroten? Op deze vragen gaat een expert van Aequator in met filmpjes, voorbeelden en oefeningen
<\/p>" } , { "identifier": "element_24924939", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Webinar Droogte | Boer Bij Kennis", "source": "Aequator Groen & Ruimte", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=SvrkQvJLhfM", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Dossier droogte<\/h2>

Op Groen Kennisnet hebben we ook een dossier over droogte<\/a>. In dit dossier vind je alles over droogte en wat dat betekent voor Nederland. Hierin lees je onder andere over de verdringingsreeks, verzilting en de gevolgen van droogte op natuur, landbouw en het stedelijk gebied. Ook vind je hier leuke video’s en handig leermateriaal over droogte.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_25183998", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1166001", "1006242" ] } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_24925631", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over droogte", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=droogte&wq_flt=publicatiejaar&wq_val=2022&wq_srt_desc=score" } } , { "identifier": "element_24925723", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Aequator Groen & Ruimte, Website", "link_url": "https://www.aequator.nl/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }