{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_613805", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Kennis van website ‘Kas als energiebron’ nu ook op Groen Kennisnet", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennis-van-website-kas-als-energiebron-nu-ook-op-groen-kennisnet.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 613805, "identifier": "mediaitem_613805", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennis-van-website-kas-als-energiebron-nu-ook-op-groen-kennisnet.htm", "title": "Kennis van website ‘Kas als energiebron’ nu ook op Groen Kennisnet", "lead": "Sinds kort is alle kennis van de website Kas als Energiebron ook te vinden in Groen Kennisnet. In totaal zijn meer dan 2000 kennisberichten van deze website toegevoegd. Nieuwe kennis komt automatisch ook beschikbaar op Groen Kennisnet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/0/a/611313_fullimage_kas%20foto.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kas van de zijkant - aleenheer via Pixabay", "photographer": "aleenheer", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/aleenheer-2678396/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kas-tuinbouw-tuin-milieu-landbouw-3665162/", "keywords": [ "kas", "glastuinbouw" ] }, "publication_date": "2023-03-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-02T10:18+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_glastuinbouw" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_glastuinbouw", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Glastuinbouw", "target_audience_abstract": "Glastuinbouwers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In een kamerbrief<\/a> van 19 juli 2019 noemde voormalige LNV-minister Carola Schouten de website Kas als Energiebron als één van de “al goedlopende digitale initiatieven voor kennis- en innovatieverspreiding”. Zij wilde de website daarom graag op een heldere manier verbinden aan Groen Kennisnet.<\/p>

Aan die wens is nu gevolg gegeven. In de praktijk houdt dit in dat alle kennis die op de website Kas als Energiebron verschijnt, automatisch ook in Groen Kennisnet beschikbaar komt. Goed nieuws dus voor de glastuinbouwers!<\/p>

Bekijk alle kennis<\/a> van Kas als Energiebron in de kennisbank van Groen Kennisnet.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_33741549", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Alle kennis van Kas als Energiebron", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=collectie&wq_val=www.kasalsenergiebron.nl" } } , { "identifier": "element_33740013", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["992243"] } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_33741651", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Website Kas als Energiebron", "link_url": "https://www.kasalsenergiebron.nl/" } } , { "identifier": "element_33742802", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Startpagina met vakinformatie voor de glastuinder", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Vakinformatie voor de glastuinder", "url": "/nl/groenkennisnet/glastuinbouw.htm" } } } , { "type": "text", "html": "

<\/h2>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ { "type": "text", "html": "

<\/p>" } ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }