{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_634179", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "KANO-quickscan: Breng natuurkansen in kaart", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kano-quickscan-breng-natuurkansen-in-kaart.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 634179, "identifier": "mediaitem_634179", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kano-quickscan-breng-natuurkansen-in-kaart.htm", "title": "KANO-quickscan: Breng natuurkansen in kaart", "lead": "De KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) is een quickscan die de kansen voor natuurgebieden in beeld brengt, en inventariseert welke acties bijdragen aan de verbetering van de algehele natuurkwaliteit. De webtool is ontwikkeld door onderzoekers van Naturalis, in het kader van het LIFE IP All4biodiversity project.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/9/2/610545_fullimage_bosrand.jpg", "width": 1280, "height": 891, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Bosrand - MabelAmber via Pixabay", "photographer": "MabelAmber", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mabelamber-1377835/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/tree-park-landscape-spring-woods-5038059/", "keywords": [ "boom", "bos", "landschap", "bosrand", "park" ] }, "publication_date": "2022-02-14T11:27+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-14T11:39+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_boomkwekerij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_biodiversiteit", "gkn_boomkwekerij", "gkn_boomverzorging" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurontwikkeling", "target_audience_abstract": "Beheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De KANO-tool<\/a> geeft betrokken partijen, zoals beheerders, provincies, gemeenten, agrariërs, waterschappen en natuurexperts een stem op het gebied van natuurherstel, en maakt inzichtelijk welke onderwerpen een positieve impact kunnen hebben op de (regionale) natuurkwaliteit. <\/p>

Gezamenlijke visie<\/h2>

\"De KANO is toepasbaar op een zelf te definiëren gebied, en kan dus op een landschap met zowel een natuurgebied als een omliggend gebied worden toegepast\", vertelt Marten Schoonman, adviseur bij Naturalis en projectleider van de tool-ontwikkeling. \"De KANO is juist daarom erg geschikt als onderbouwing voor een langetermijnvisie, en geeft handvatten hoe deze vervolgens kan worden bewerkstelligd\", vervolgt hij. \"Door alle stakeholders vanaf het begin bij het proces te betrekken, wordt de basis gelegd voor een gezamenlijk stappenplan. Dit komt de daadwerkelijke implementatie ten goede.\"<\/p>

De KANO is bedoeld voor diverse partijen binnen een gebied. De tool wordt geïnitieerd en begeleid door de provincie, en vervolgens uitgezet bij betrokken partijen in een specifiek landschap.\"Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige gebiedskennis en expertise, om zo samen tot de belangrijkste inzichten met betrekking tot natuurkansen te komen\", legt Schoonman uit. <\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_21188550", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Breng natuurkansen in kaart met de KANO-quickscan - NatureToday, 2022", "link_url": "https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28540" } } , { "identifier": "element_21188558", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "KANO-quickscan", "link_url": "https://kanoquickscan.nl/" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_21196576", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naturalis Biodiversity Center", "link_url": "https://www.naturalis.nl/" } } , { "identifier": "element_21196571", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Samen voor Biodiversiteit", "link_url": "https://all4biodiversity.nl/" } } , { "identifier": "element_21196578", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (o+bn)", "link_url": "https://www.natuurkennis.nl/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }