{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_730393", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Integratie van onderzoek en onderwijs rondom natuurinclusieve landbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integratie-van-onderzoek-en-onderwijs-rondom-natuurinclusieve-landbouw.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 730393, "identifier": "mediaitem_730393", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integratie-van-onderzoek-en-onderwijs-rondom-natuurinclusieve-landbouw.htm", "title": "Integratie van onderzoek en onderwijs rondom natuurinclusieve landbouw", "lead": "Bij Hogeschool Inholland te Delft zijn de studenten van twee opleidingen gezamenlijk begonnen aan het vak “Transitie Landelijk Gebied”. Om complexe vraagstukken rondom de inrichting van het agrarische en cultuurhistorische landschap van de gemeente Midden-Delfland te adresseren is een interdisciplinaire samenwerking gewenst.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/f/4/cid730393_1682081983681_natuurinclusief%20onderwijs.jpg", "width": 637, "height": 477, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-04-21T14:57+02:00", "lastmodified_date": "2023-04-21T15:02+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Portaal Natuurinclusieve landbouw", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/portaal-natuurinclusieve-landbouw.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Samenwerking", "target_audience_abstract": "Natuurinclusief onderwijs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De studenten van de opleiding “Dier in de Duurzame Samenleving” bezitten een goede kennis over de agrarische sector, veehouderij en de hele keten. De “Landscape and Environment Management” studenten hebben kennis over ecologie en biodiversiteit en beschikken over instrumenten om het landschap te analyseren. De combinatie van beide opleidingen is uitermate geschikt om een advies op te stellen voor een multifunctionele en natuurinclusieve inrichting van enkele polders in het gebied.<\/p>

Samenwerking<\/h2>

De samenwerking tussen Inholland en de Gemeente Midden-Delfland heeft zich als productief bewezen in het kader van het COE Groen onderzoek rondom Natuurinclusieve Landbouw. De focus van het onderzoek lag op het vaststellen van sleutelvariabelen die de implementatie van (meer) natuurinclusieve landbouw belemmeren of juist bevorderen. Het onderzoek leverde in een eerste fase een literatuurstudie met publicatie<\/a> door lector Patrick Huntjens op. In een tweede fase worden de bevindingen toegepast en onderzocht op specifieke casusgebieden. Het casusgebied Midden-Delfland is een van de koplopers op het gebied van Kringlooplandbouw en biedt een mooie kans om onderwijs en onderzoek te verbinden door studenten direct te laten participeren met een actuele opdracht.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }