{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_676544", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Integrale aanpak van ammoniak en methaan", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integrale-aanpak-van-ammoniak-en-methaan-2.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 676544, "identifier": "mediaitem_676544", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integrale-aanpak-van-ammoniak-en-methaan-2.htm", "title": "Integrale aanpak van ammoniak en methaan", "lead": "De Nederlandse melkveehouderij staat voor de opgave om een belangrijke bijdrage te leveren aan de emissiereductie van methaan en ammoniak. Een integrale aanpak moet er voor zorgen dat de reductie gepaard gaat met werkbare maatregelen in de praktijk. Onderzoekers van Wageningen Livestock Research hebben op vijf Koeien & Kansen-bedrijven jaarrond voermaatregelen getoetst op effectiviteit en werkbaarheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/c/598734_fullimage_emissiearme%20koeien.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Jolan Chapin", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jolanchapin-8631146", "photo_license": "Pixabay", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-03-16T15:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-23T11:54+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_integraal_aanpakken", "integraal_aanpakken_melkvee" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "integraal_aanpakken_melkvee", "gkn_kringlooplandbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Emissiereductie", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in het rapport: Praktijk-implementatie CH4 en NH3 reductie via voerspoor – praktijkrapport 2021<\/a>, Voerstrategieën om de methaan- en ammoniakemissie te reduceren in de melkveehouderij.<\/p>

Het onderzoek richtte zich op de technische aspecten van het implementeren van reductiemaatregelen binnen het bedrijfsmanagement. In 2020 is het prototype van het voerspoor gestart door op vijf bedrijven specifieke voerstrategieën te implementeren, door te meten en te evalueren. Het jaar daarop het onderzoek uitgebreid met 5 nieuwe bedrijven.<\/p>

In 2021 is gekeken welke vervolgstappen de deelnemers<\/a> kunnen nemen en naar de mogelijkheden om maatregelen jaarrond toe te passen. Met behulp van de rekenregels in de Kringloopwijzer zijn berekeningen gemaakt voor bedrijfsspecifieke situaties met betrekking tot de methaan<\/a>- en ammoniakemissie<\/a>. Met deze berekeningen zijn samen met de veehouder en voeradviseur voerstrategieën ontwikkeld en is de methaanreductiepotentie berekend. Deze voerstrategieën zijn geïmplementeerd op de deelnemende melkveebedrijven en onderzocht op effectiviteit en werkbaarheid in de praktijk. De methaanemissie van individuele koeien is hiervoor gemeten met behulp van de GreenFeed. De GreenFeed is een aangepast krachtvoerstation dat methaan- en koolstofdioxide meet uit de ademlucht van koeien als zij deze bezoeken. Er is zowel voor, tijdens, als na het implementeren van de voerstrategie methaan gemeten.<\/p>

Toegepaste maatregelen<\/h2>