{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_609040", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Hoe winnen we de strijd tegen afval op zee?", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/hoe-winnen-we-de-strijd-tegen-afval-op-zee-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 609040, "identifier": "mediaitem_609040", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/hoe-winnen-we-de-strijd-tegen-afval-op-zee-1.htm", "title": "Hoe winnen we de strijd tegen afval op zee?", "lead": "De strijd om het afval in de Noordzee tegen te gaan, is al jaren in volle gang. Helaas komt er elk jaar afval bij dat vanuit ons land door rivieren wordt aangevoerd of dat door strandbezoekers wordt achtergelaten. Daarnaast belandt er afval van de scheepsvaart in onze zee. Hoe ziet de strijd tegen afval eruit?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/7/2/cid609040_hoe%20winnen%20we%20de%20strijd%20tegen%20afval%20op%20zee.jpg", "width": 800, "height": 530, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-10-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-02T09:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_duurzame_visserij", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Duurzame Visserij", "target_audience_abstract": "Visser", "region_abstract": "Noordzee", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

2050: meer plastic dan vissen?<\/h2>

Als plastic lange tijd in de zee drijft, wordt dit door de zon en golfbreking in kleine stukjes afgebroken. Hoe kleiner het plastic wordt hoe moeilijker het op te ruimen is. Plastic in kleine stukjes wordt sneller opgegeten door zeedieren en zorgt voor grote schade: jaarlijks gaan er miljoenen dieren aan dood. In dit tempo zou de zee in 2050 meer plastic bevatten dan vissen.<\/p>

Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie<\/h2>

De Europese Commissie heeft met KRM (Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie) het doel op Europose zeeën en oceanen te beschermen en herstellen. Deze richtlijnen werken goed: het meeste afval van de visserij wordt in de haven verwerkt. Er zijn binnen de visserij<\/a> verschillende projecten ontstaan om het afval aan te pakken en vooral om er bewustzijn over te creëren.<\/p>

Appen over opruimacties<\/strong><\/h2>

Een van de initiatieven is ‘Netjes Opruimen’<\/a>. Dit initiatief heeft - om een beeld te krijgen van wat er speelt – onder andere een WhatsApp-groep aangemaakt waarin vissers hun vragen kunnen stellen, maar ook klachten en suggesties kunnen delen. Door uit te gaan van de ervaring van vissers, is het mogelijk om een goed plan te maken met de juiste aanpak. In de groep kwam naar voren dat collega’s het onderling erg moeilijk vinden om elkaar aan te spreken met betrekking tot het achterlaten van afval. Het kennisplatform Vistikhetmaar<\/a> besteedt door middel van video’s ook aandacht aan dit nog gevoelige onderwerp.<\/p>" } , { "identifier": "element_19427767", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "", "source": "", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=5JWbrDmq6Q4", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Grote afvalzakken mee op zee<\/h2>

Een ander project ‘Fishing for Litter’<\/a> bestaat al sinds 2001. Toen deden er 10 schepen mee aan het initiatief, nu zijn dat er 140. Deze schepen krijgen big-bags mee waarin het afval, dat tijdens het vissen in de netten terecht komt, wordt bewaard. Dit afval bestaat voornamelijk uit blikken, plastic en netafval. Eenmaal terug in de haven wordt het afval verzameld en afgehaald door een afvalverwerkingsbedrijf. Negentig procent wordt vaak zelfs gerecycled!<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_27625053", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Zwerfvuil op zee, Dossier Vistikhetmaar (update augustus 2022)", "link_url": "https://vistikhetmaar.nl/dossiers/zwerfvuil-op-zee/" } } , { "identifier": "element_27625054", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Netjes opruimen!, Dossier Vistikhetmaar (update april 2022)", "link_url": "https://vistikhetmaar.nl/dossiers/netjes-opruimen/" } } , { "identifier": "element_19427793", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Fishing For Litter Projectpagina Fishing for Litter (2021)", "link_url": "https://fishingforlitter.org/netherlands/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }