{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_674268", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Hoe pak je waterpest en vederkruid aan?", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/hoe-pak-je-waterpest-en-vederkruid-aan.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 674268, "identifier": "mediaitem_674268", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/hoe-pak-je-waterpest-en-vederkruid-aan.htm", "title": "Hoe pak je waterpest en vederkruid aan?", "lead": "Invasieve waterplanten kunnen zeer dichte vegetaties vormen. Door verduistering van het onderliggende water worden inheemse plantensoorten verdrongen en er ontstaat zuurstoftekort in het water, met als gevolg sterfte van vis en andere fauna.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/7/2/674269_fullimage_istock-1318902924.jpg", "width": 1365, "height": 768, "focuspoint-x": 641, "focuspoint-y": 365, "alternative_text": "", "photographer": "EMFA16", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/EMFA16?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Waterweed Onderwater in een Vijver", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/canadese-elodea-waterweed-onderwater-in-een-vijver-provincie-wicklow-gm1318902924-405909544?phrase=Elodea_canadensis", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-10-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-07T15:12+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_terreinbeheer" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Invasieve exoten", "target_audience_abstract": "Water- en terreinbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Sommige soorten zijn in het wild moeilijk te onderscheiden van andere exotische of inheemse soorten. Het Belgische Nationaal Wetenschappelijk Secretariaat voor Invasieve Uitheemse Soorten<\/a> heeft in samenwerking met het LIFE RIPARIAS-project<\/a> twee video‚Äôs gemaakt om te helpen bij het identificeren van waterpesten en vederkruiden.<\/p>

Verspreidbladige waterpest, Ongelijkbladig vederkruid en Parelvederkruid staan op de Unie-lijst<\/a> van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten. Dat betekent dat er een Europees verbod van kracht is op bezit, handel, kweek, transport en import van de soort.<\/p>

Om verspreiding te voorkomen worden particulieren opgeroepen om geen overtollige waterplanten in oppervlaktewater te dumpen. Kleine fragmenten (tot enkele centimeters grootte) kunnen gemakkelijk weer uitgroeien tot nieuwe haarden. Gooi overtollig plantmateriaal in de groencontainer. In onderstaande video's zie je meer over het herkennen en bestrijden van deze invasieve waterplanten.<\/p>" } , { "identifier": "element_28615841", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Identificeren van invasieve uitheemse waterplanten (1/2): Waterpesten", "source": "National Scientific Secretariat on IAS - Belgium", "url": "https://youtu.be/7Qdt2MJ20tw", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_28615842", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Identificeren van invasieve uitheemse waterplanten (2/2): Vederkruiden", "source": "National Scientific Secretariat on IAS - Belgium", "url": "https://youtu.be/QPEtwbv1Fg4", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Dit nieuwsbericht is oorspronkelijk verschenen op<\/em> Kennisnetwerk Invasieve Exoten<\/a><\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_28615991", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1176143", "1176146", "657567" ] } } , { "identifier": "element_28615992", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over invasieve waterplanten vind je in de Kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=Waterplant OR vederkruid OR waterpest&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_EXOTEN&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_28616113", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Kennisnetwerk Invasieve Exoten", "link_url": "https://www.invasieve-exoten.info/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }