{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_652098", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_project", "title": "Herhaalbaarheid en effectiviteit van herstelmaatregelen binnen NNN en N2000 ", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/herhaalbaarheid-en-effectiviteit-van-herstelmaatregelen-binnen-nnn-en-n2000-2.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 652098, "identifier": "mediaitem_652098", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/herhaalbaarheid-en-effectiviteit-van-herstelmaatregelen-binnen-nnn-en-n2000-2.htm", "title": "Herhaalbaarheid en effectiviteit van herstelmaatregelen binnen NNN en N2000", "lead": "Het project zal informatie opleveren over de herhaalbaarheid en effectiviteit van herstelmaatregelen om de effecten van een overmaat aan stikstof tegen te gaan. Concreet zal antwoord worden gegeven op de vraag bij welke habitattypen en leefgebieden en onder welke condities herstelmaatregelen nog jarenlang kunnen worden volgehouden zonder schade te veroorzaken aan natuurwaarden en op de vraag of dit ook concreet uitvoerbaar is in de gebieden binnen het Natura 2000 en NNN netwerk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/f/2/657241_fullimage_veluwe-gaafa4a607_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Veluwe - Rianne van der Wal via Pixabay", "photographer": "Rianne van der Wal", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/riannevanderwal-4381171/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/veluwe-nederland-natuur-heide-3880791/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-25T10:35+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-23T11:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2022", "startdatetime": "2022-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2025", "enddatetime": "2025-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Natuurherstel, stikstof", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "De volledige projectomschijving en contactgegevens vind je op de website van Wageningen University & Research<\/a>.<\/a>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Publicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_24332436", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [] } } , { "type": "text", "html": "

Links<\/h2>" } , { "identifier": "element_24314202", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }