{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_616783", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Heeft het zin om zonnepanelen met bloemenstroken te combineren?", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/heeft-het-zin-om-zonnepanelen-met-bloemenstroken-te-combineren.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 616783, "identifier": "mediaitem_616783", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/heeft-het-zin-om-zonnepanelen-met-bloemenstroken-te-combineren.htm", "title": "Heeft het zin om zonnepanelen met bloemenstroken te combineren?", "lead": "Akkerranden en bloemstroken in het gewas kunnen een bijdrage leveren aan meer biodiversiteit in het landschap. Daarnaast is er de vraag naar meer zonne-energie. Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut bedachten een innovatief systeem waarbij een combinatie van mobiele zonnepanelen met een akkerrand het voor de boer aantrekkelijker maakt om een gedeelte van het perceel niet in productie te hebben.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/1/5/cid616783_akkerranden.JPG", "width": 1360, "height": 742, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-11-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-12T14:46+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_tuinbouw", "gkn_biodiversiteit" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Strokenteelt, biodiversiteit", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Vollegrondstuinder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In samenwerking met Bolderdijk Boerderij en GroenLeven hebben de onderzoekers van Louis Bolk Instituut antwoord kunnen geven op de vraag of boeren biodiversiteit kunnen stimuleren en tegelijkertijd kunnen verdienen aan de opgewekte energie door zonnepanelen. Voor een meerjarige demo is een akkerrandenmengsel ingezaaid in een perceel met strokenteelt in de Veenkoloni├źn. Door het plaatsen van zonnepanelen op een bloemenstrook wordt er een andere omgeving gemaakt voor planten en insecten. In de demo is gekeken naar de effecten van zonnepanelen op de biodiversiteit en naar de haalbaarheid van een dergelijke opstelling.<\/p>" } , { "identifier": "element_20051054", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Zonnepanelen, strokenteelt en biodiversiteit: gaat dat samen?", "source": "Louis Bolk Instituut", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=bvE52Pajmsk", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Zonnepanelen in bloemenstroken<\/h2>

In de bloemenstrook stonden 3 clusters met zonnepanelen. De onderzoekers hebben op verschillende locaties in de bloemenstrook (onder en tussen de panelen) en in de gewassen (gerst en cichorei) de vegetatie gemonitord en zijn de insecten- en wormenaantallen geteld. Ook is er gekeken naar de rentabiliteit van de energieopwekking en kosten en opbrengsten van de aanleg van mobiele zonnepanelen op de bloemenstrook. <\/p>

Haalbaarheid<\/h2>

GroenLeven heeft gerekend aan de rentabiliteit van de verplaatsbare zonnepanelen in een akkerbouwsysteem. Daarbij is GroenLeven tot de conclusie gekomen dat een dergelijke innovatie alleen rendabel kan zijn, mits aan de volgende randvoorwaarden voldaan worden:<\/p>

 1. Nadat de boer zonnepanelen heeft geïnstalleerd op zijn dak, moet de boer nog steeds een hoog eigen verbruik hebben; stroom compenseren levert 5-6x zoveel op als de verkoop van stroom aan het net; <\/li>
 2. De zonne-akker moet vlakbij het huisperceel met verbruik liggen. Des te groter de afstand, des te hoger de kosten voor het aansluiten; <\/li>
 3. Een goedkoper en constructief beter alternatief voor de units met zonnepanelen die in dit project gebruikt zijn moet bedacht worden bij toekomstige opstellingen<\/li><\/ol>

  <\/p>" } , { "identifier": "element_20099075", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1050847"] } } , { "type": "text", "html": "

  Strokenteelt<\/h2>

  Er werden fors meer insecten aangetroffen in de open stukken tussen de zonnepanelen dan onder de panelen. In het gewas werden minder insecten gevangen dan in de bloemenstrook. De onderzoekers geven aan dat het een kansrijke combinatie is, maar dat de lokale omstandigheden een grote rol spelen. In een factsheet<\/a> worden alle onderzoeksresultaten helder gepresenteerd. De haalbaarheid van mobiele zonnepanelen in een perceel met gewassen, hangt af van de situatie en moet per locatie bekeken worden.<\/p>" } , { "identifier": "element_20053610", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Doorzoek de collectie van het Louis Bolk Instituut in de Groen Kennisnet zoekbox", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=LBI+AND+ELOK&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

  Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_20057321", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1051008", "1050847", "1050663" ] } } , { "type": "text", "html": "

  Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_20051064", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Louis Bolk Instituut", "link_url": "https://www.louisbolk.nl/" } } , { "identifier": "element_20051065", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "GroenLeven", "link_url": "https://groenleven.nl/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }