{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_726454", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Glastuinbouw 2022 in vogelvlucht", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/glastuinbouw-2022-in-vogelvlucht.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 726454, "identifier": "mediaitem_726454", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/glastuinbouw-2022-in-vogelvlucht.htm", "title": "Glastuinbouw 2022 in vogelvlucht", "lead": "Het jaar van torenhoge energieprijzen, aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en voortdurende innovatie. Glastuinbouw Nederland kijkt terug op 2022 en naar de toekomst, met de ondertekening van het energieconvenant en meer zichtbaarheid voor de sector bij de politiek en het publiek.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/6/3/622961_fullimage_shutterstock_259377071_greenhouse%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 682, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "aardbeien onder glas", "photographer": "Suwanon Wongsaphan", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/SuwanonWongsaphan", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/strawberry-farm-indoortemperature-control-on-farms-259377071", "keywords": [ "aardbeien", "fruit", "kas", "glastuinbouw" ] }, "publication_date": "2023-03-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-06T11:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "gkn_klimaat_en_energie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_plantgezondheid" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Samenvatting glastuinbouwjaar 2022", "target_audience_abstract": "Glastuinders", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In een video blikt voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland terug. Zij doet dat samen met een aantal specialisten van het ondernemersnetwerk. Naast de thema’s die worden besproken in de video laat Glastuinbouw Nederland zien aan welke thema’s zij nog meer werkt<\/a>. <\/p>" } , { "identifier": "element_33976527", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Jaaroverzicht Glastuinbouw Nederland 2022", "source": "Glastuinbouw Nederland", "url": "https://vimeo.com/783626444", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Zichtbaar <\/h2>

Het was een jaar waarin de glastuinbouwsector zich veel liet zien. Er was intensief contact met de eigen achterban via webinars, cursussen en social media. “Ook heel belangrijk is dat we via die contacten input krijgen voor onze speerpunten”, aldus de voorzitter. <\/p>

Daarnaast was er veel communicatie richting het publiek en de politiek. Zo is er intensief aandacht gevraagd voor de belangen van de glastuinbouw in Den Haag en Brussel. In het najaar is een publiekcampagne gestart via spandoeken en social media. Ook is de website<\/a> van Glastuinbouw Nederland geschikt gemaakt voor een breed publiek. <\/p>

Energiecrisis grijpt hard in <\/h2>

Natuurlijk gaat het in de video over de energiecrisis die grote gevolgen heeft voor de sector. Juist nu is het van levensbelang om onderzoek te doen en te blijven innoveren, stelt voorzitter Adri Bom-Lemstra. Daarom pleit Glastuinbouw Nederland doorlopend bij de ministeries voor oplossingen op de korte en lange termijn. Door het ontbreken van korte termijn oplossingen bestaat het gevaar dat onderzoeksprogramma’s vertragen. Dat zou funest zijn, benadrukt Alexander Vormsma, beleidsspecialist energie & klimaat. De ontwikkeling van hernieuwbare energie en andere technieken om CO2 uitstoot te verlagen, moet door.<\/p>

Goed nieuws is dat eind november het energieconvenant<\/a> tussen de sector en de ministeries van EZK (Economische Zaken en Klimaat) en LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) is ondertekend. In het convenant staat hoeveel CO2 de sector nog mag uitstoten in 2030 én hoe de partijen gaan samenwerken aan energiebesparing en verduurzaming. <\/p>

Aantrekkelijke werkgever<\/h2>

Een ander hot item voor de glastuinbouw is de krapte op de arbeidsmarkt. De sector laat zich meer en meer zien als een aantrekkelijke werkgever. Speerpunten zijn onder andere het verder verbeteren van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, maar ook meer aandacht voor het leven lang leren. <\/p>

Een voorbeeld daarvan zijn de cursussen en trainingen via het programma ‘Kas als energiebron’<\/a>. Er is een grote behoefte aan deze trainingen, die bijvoorbeeld gaan over besparingen en het nieuwe telen. Het programma ‘Kas als energiebron’ loopt al langer, maar is nu een expliciet onderdeel van het energieconvenant. <\/p>

Plantgezondheid <\/h2>

De focus bij het thema plantgezondheid blijft liggen op de productie in circulaire systemen, steeds meer bewustzijn bij middelengebruik en steeds meer inzet van biologische bestrijders<\/a>. Hierin loopt Nederland voorop, maar helaas ziet de maatschappij en politiek dat niet goed genoeg, aldus Kyra Broeders, specialist plantgezondheid. Daarom blijft Glastuinbouw Nederland zich inzetten voor een heldere lobby richting de politiek, zowel landelijk als Europees. Een deel hiervan richt zich op het beschikbaar komen van groenere alternatieven als gewasbeschermingsmiddelen wegvallen. <\/p>

Innovatieve collectieve zuivering <\/h2>

Bij het thema water gaat het vooral om goed gietwater en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Daarom is Glastuinbouw Nederland nu bezig om collectieve zuivering op te zetten in het Westland, in samenwerking met het lokale hoogheemraadschap. Collectieve zuivering is innovatief en biedt de lokale ondernemers veel voordelen. Zij hebben geen eigen zuivering of geen inhuur van zuivering meer nodig. Daarnaast zijn ondernemers verzekerd van een partner die verstand heeft van zuiveren. <\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_33977658", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1189138", "1197231", "1190216" ] } } , { "identifier": "element_33977802", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over gastuinbouw vind je in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode%2Fid&wq_val=GKN_GLASTUINBOUW&wq_srt_desc=score" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_33977691", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Glastuinbouw Nederland - Jaaroverzicht 2022", "link_url": "https://www.glastuinbouwnederland.nl/jaaroverzicht-2022/" } } , { "identifier": "element_33977713", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Glastuinbouw Nederland Website", "link_url": "https://www.glastuinbouwnederland.nl/publiek/home/" } } , { "identifier": "element_33977718", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Kas als energiebron", "link_url": "https://www.kasalsenergiebron.nl/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }