{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_728521", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Gezonde bodem belangrijk voor agrariërs én drinkwaterbedrijven", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/gezonde-bodem-belangrijk-voor-agrariers-en-drinkwaterbedrijven.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 728521, "identifier": "mediaitem_728521", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/gezonde-bodem-belangrijk-voor-agrariers-en-drinkwaterbedrijven.htm", "title": "Gezonde bodem belangrijk voor agrariërs én drinkwaterbedrijven", "lead": "Recent gepubliceerde onderzoeken van Crkls vind je voortaan ook op Groen Kennisnet. In begrijpelijke taal – gecombineerd met een betrouwbaarheidsscore – kom je snel te weten welk onderzoek welke impact heeft op jouw bedrijf. Wij voegen achtergrond­informatie toe: hiermee wordt het onderzoek nóg relevanter voor jouw bedrijfsvoering!", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/f/3/611865_fullimage_water-op-akker.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Overstroomde akker - door Gerd Altmann via Pixabay", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/geralt-9301/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Foto: Gerd Altmann, Overstroomde akker", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/fields-field-flooding-wetness-406153/", "keywords": [ "overstroomd", "noodweer", "akker", "water" ] }, "publication_date": "2023-04-04T09:50+02:00", "lastmodified_date": "2023-04-05T10:32+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Logo Crkls", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-crkls.htm" }, "link_extra_image": "https://www.crkls.nl/", "subject_abstract": "Bodemkwaliteit", "target_audience_abstract": "Agrariërs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Onderzoeksinstituut:<\/strong> KWR en NMI
Gefinancierd door:<\/strong> Collectieve Bedrijfstakonderzoek van KWR, waterbedrijven, Vewin
Betrouwbaarheidsscore:<\/strong> n.v.t. omdat het gaat om literatuuronderzoek/desk study
<\/p>

Samenvatting<\/strong><\/h2>

De beschikbaarheid en kwaliteit van grond- en oppervlaktewater zijn door intensief gebruik van de bodem nadelig beïnvloed. Om voor elk perceel een goede bodemkwaliteit te bereiken voor meerdere functies zijn bodemindicatoren ontwikkeld die afgestemd zijn op duurzame landbouwproductie. Naast deze indicatoren wordt ook een aantal grondwater­gerelateerde indicatoren en functies in de bestaande Open Bodemindex ingebouwd. De agrariër heeft dan een extra handvat om de waterdiensten (ecosysteemdiensten) per perceel te optimaliseren.<\/p>

Conclusies<\/strong><\/h2>