{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_672757", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Gedragscode soortenbescherming bosbeheer 2022", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/gedragscode-soortenbescherming-bosbeheer-2022.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 672757, "identifier": "mediaitem_672757", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/gedragscode-soortenbescherming-bosbeheer-2022.htm", "title": "Gedragscode soortenbescherming bosbeheer 2022", "lead": "De gedragscode soortenbescherming bosbeheer bevat gedragsregels voor de omgang met beschermde soorten tijdens uitvoering van bosbeheerwerkzaamheden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/a/f/620126_fullimage_shutterstock_21931888_nl_bos_natuur%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Bos", "photographer": "Freek Frederix", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/sjakie123", "photo_license": "Shutterstock", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Loofbos", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/dutch-autumn-21931888", "keywords": [ "blad", "nederland", "bos", "landschap", "groen", "herfst" ] }, "publication_date": "2022-09-22T15:17+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-22T15:30+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_terreinbeheer" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_terreinbeheer"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Gedragscode bosbeheer", "target_audience_abstract": "Bosbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Door te werken volgens de systematiek van de gedragscode hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd bij het bevoegd gezag en geldt een vrijstelling van overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming. In dit webinar van VBNE (Vereniging van bos- en Natuureigenaren) hoor je meer over deze nieuwe gedragscode:<\/p>" } , { "identifier": "element_28275536", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Webinar nieuwe gedragscode soortenbescherming bosbeheer", "source": "VBNE", "url": "https://youtu.be/wzD2BogfTtE", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Soortenbescherming<\/h2>

De gedragscode is opgesteld met medewerking van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, Federatie Particulier Grondbezit, Rijksvastgoedbedrijf, Natuurnetwerk Gemeenten en de Unie van Bosgroepen. In de gedragscode lees je welke werkzaamheden onder de gedragscode vallen en welke maatregelen je dient te treffen.<\/p>" } , { "identifier": "element_28278089", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1176228"] } } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_28278088", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1176228"] } } , { "identifier": "element_28277498", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over bosbeheer vind je in de Kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=Bosbeheer&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_TERREINBEHEER&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_28278458", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "VBNE (Vereniging van bos- en Natuureigenaren)", "link_url": "https://www.vbne.nl/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }