{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_730180", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Focus ook op ecosysteemdiensten grasland", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/focus-ook-op-ecosysteemdiensten-grasland.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 730180, "identifier": "mediaitem_730180", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/focus-ook-op-ecosysteemdiensten-grasland.htm", "title": "Focus ook op ecosysteemdiensten grasland", "lead": "Steeds minder grasland in Nederland, dat lijkt de huidige tendens te zijn. Risico daarvan is dat we ook de ecosysteemdiensten verliezen die grasland levert. Grasland geeft meer van deze diensten dan bouwland. Beleidsmakers kunnen sturen op het grondgebruik om dit verlies te voorkomen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/e/a/674053_fullimage_boerderij_modern.jpg", "width": 1279, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Vrij gebruik", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-04-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-04-18T15:20+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_biokennis" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biokennis", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "grasland", "target_audience_abstract": "melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het grasland in Nederland dreigt drastisch te verminderen, want de melkveehouderij staat onder de druk door de stikstofcrisis en de klimaatdoelen. Daarnaast zorgen het einde van de derogatie in 2026 en hoge grondprijzen voor financiële druk bij individuele melkveebedrijven. Grasland wordt economisch minder aantrekkelijk. De verwachting is dat een deel van het grasland om die reden bouwland zal worden, bijvoorbeeld voor de teelt van snijmais.

Het Louis Bolk Instituut laat met de brochure ‘Grasland maakt het verschil’ zien dat grasland veel meer levert dan alleen voer voor koeien. Dat de eenzijdige focus op vermindering van de veestapel leidt tot verlies van ecosysteemdiensten die belangrijk zijn voor Nederland. De brochure bevat ook concrete aanwijzingen hoe beleidsmakers kunnen sturen op grondgebruik. De bijbehorende memo geeft een onderbouwing van de inhoud van de brochure. <\/p>

Ecosysteemdiensten<\/h2>

Via de koe levert grasland ons melk. Maar grasland levert nog veel meer, de zogenaamde ecosysteemdiensten.
Het Louis Bolk Instituut vergelijkt 3 soorten grasland (blijvend, tijdelijk en semi-natuurlijk) met bouwland voor 10 ecosysteemdiensten: <\/p>