{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_641735", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Een knor vertelt emotie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/een-knor-vertelt-emotie.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 641735, "identifier": "mediaitem_641735", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/een-knor-vertelt-emotie.htm", "title": "Een knor vertelt emotie", "lead": "Een algoritme dat varkensgeluiden kan omzetten in emoties, dat is het resultaat van een onderzoek door de Universiteit van Kopenhagen. Zo’n algoritme kan volgens onderzoeker Elodie Briefer ingezet worden om het welzijn van varkens beter te bewaken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/6/0/616020_fullimage_afbeeldingen%20op%20maat.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Biggen - teach3rman via Pixabay", "photographer": "teach3rman", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/teach3rman-14459204/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/varkens-big-schattig-grappig-5004721/", "keywords": [ "biggen", "varkens", "varkenshouderij" ] }, "publication_date": "2022-04-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-04T17:15+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Varkensgeluiden", "target_audience_abstract": "Varkenshouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Varkens gillen, piepen, grommen en knorren. In totaal maken varkens ongeveer 26 verschillende geluiden. Maar tot nu toe was van de meeste geluiden onbekend wat een varken hiermee aangeeft en in welke situatie het dier welk geluid maakt. <\/p>

De onderzoekers ontdekten dat negatieve situaties zorgen voor meer hoge pieptonen. Laag knorren en blaffen werd zowel in positieve als negatieve situaties gehoord. Een korte grom past vooral bij een tevreden varken. De conclusie van onderzoeker Elodie Briefer: “Er zijn duidelijke verschillen in het geluid dat varkens maken, als we kijken naar positieve en negatieve situaties.” Briefer is expert in communicatie van dieren aan de Universiteit van Kopenhagen. <\/p>

Veel gevarieerde geluiden onderzocht<\/strong><\/h2>

Het onderzoek verscheen in het tijdschrift Scientific Reports<\/a>. Daaruit blijkt dat onderzoeken naar dierengeluiden tot nu toe vaak beperkt tot dieren van dezelfde leeftijd in dezelfde omgeving. Dat leverde resultaten op die veel op elkaar leken. <\/p>

In dit onderzoek zijn voor het eerst de geluiden van varkens van diverse leeftijden en uit diverse situaties beoordeeld. In het onderzoek beoordeelden een neutrale groep mensen ruim 7.400 verschillende geluiden van 411 varkens. <\/strong>De meeste varkensgeluiden kwamen van boerderijen, maar er zijn ook geluiden uit eerdere onderzoeken gebruikt, waar varkens bijvoorbeeld speelgoed of voer kregen. <\/p>

Met al die beoordelingen ontwikkelde Elodie Briefer een algoritme, waarbij kunstmatige intelligentie helpt om varkensgeluiden om te zetten in emoties. <\/p>

Betere bewaking welzijn <\/strong><\/h2>

De resultaten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt om het welzijn van varkens nog beter te bewaken. Het meten van dierenwelzijn is nu nog vaak gericht op waarnemingen aan de fysieke gezondheid van varkens, stelt Briefer. Als ook de geluiden van de varkens kunnen worden herkend leidt dat tot een bredere beoordeling van dierenwelzijn. “Nu hebben we nog iemand nodig die het algoritme wil doorontwikkelen tot een app,” vertelt Briefer in dit nieuwsbericht<\/a> op de website Varkens.nl. <\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_22243122", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1151943", "1153494" ] } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_22192408", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over welzijn bij varkens", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=(welzijn* OR dierenwelzijn)&wq_flt=publicatiejaar&wq_val=2022||2021&wq_srt_desc=score&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VARKENSHOUDERIJ" } } , { "identifier": "element_22192893", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "EU Reference Centre for Animal Welfare (EURCAW) Pigs", "link_url": "https://eurcaw-pigs.eu" } } , { "identifier": "element_22192910", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Dierenwelzijnsweb", "link_url": "https://dierenwelzijnsweb.nl/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }