{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_731443", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Dit is de invloed van biologische akkerbouw op de biodiversiteit", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dit-is-de-invloed-van-biologische-akkerbouw-op-de-biodiversiteit.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 731443, "identifier": "mediaitem_731443", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dit-is-de-invloed-van-biologische-akkerbouw-op-de-biodiversiteit.htm", "title": "Dit is de invloed van biologische akkerbouw op de biodiversiteit", "lead": "Het is de week van de biodiversiteit! Biodiversiteitsverlies is één van de grootste uitdagingen van deze generatie. Naar schatting is er nog maar 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland over. Deze week kun je iedere dag op groenkennisnet.nl lezen hoe biodiversiteit bevordert wordt. In het thema akkerbouw lees je meer over welke invloed biologische landbouw heeft op de biodiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/b/f/729014_fullimage_beter.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 640, "focuspoint-y": 360, "alternative_text": "Schoffelen erwten - via Bionext", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Bionext", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "erwt", "schoffelen", "machine", "akker", "groente" ] }, "publication_date": "2023-05-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-05-17T09:14+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Biodiversiteit in de akkerbouw", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, biologische ondernemers", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wat is biodiversiteit?<\/h2>

Biodiversiteit betekent biologische diversiteit. Oftewel: ‘de verscheidenheid van levensvormen op onze planeet’. Biodiversiteit is belangrijk voor ons, het functioneert als een soort ‘vangnet’. Zonder biodiversiteit is het leven op aarde niet mogelijk. Het samenspel van duizenden planten, dieren en ecosystemen zorgt voor een gezonde leefomgeving en voedselproductie. <\/p>

Op het akkerbouwbedrijf heb je verscheidene vormen van biodiversiteit. Ten eerste gaat biodiversiteit om de soortenrijkdom van wilde planten en dieren op en rond het bedrijf. Daarnaast gaat het om de variatie in de gewassen en de rassen die worden gebruikt. Dit wordt ook wel de genetische variatie op het bedrijf genoemd. Tot slot is er de variatie aan verschillende landschappen. <\/p>

De grootschalige achteruitgang van de biodiversiteit heeft te maken met de intensivering van de landbouw, door:<\/p>