{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_725553", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "De verduurzaming van de landbouw in cijfers", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/de-verduurzaming-van-de-landbouw-in-cijfers.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 725553, "identifier": "mediaitem_725553", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/de-verduurzaming-van-de-landbouw-in-cijfers.htm", "title": "De verduurzaming van de landbouw in cijfers", "lead": "Op 1 maart publiceerde het CBS het tweede deel van de reeks “Verduurzaming van de landbouw”. Dit keer met een uitgebreide analyse van de veranderingen in landbouwemissies in de afgelopen 25 jaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/b/2/592140_fullimage_melkveehouder%20doet%20mee%20aan%20onderzoek.jpg", "width": 800, "height": 536, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Shutterstock", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-03-03T11:25+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-06T07:45+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "CBS cijfers emissies landbouw", "target_audience_abstract": "melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De reeks “verduurzaming van de landbouw’ kijkt vanuit een milieuoogpunt naar de ontwikkeling in de landbouw. In deel 1<\/a> besteedden de onderzoekers aandacht aan de productie en milieurelevant verbruik. In dit artikel gaat het om de inzet van (niet-hernieuwbare) energie, dierlijke mest en kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, water en veevoer. De conclusie van dit deel was dat de productie stijgt maar het milieurelevant verbruik niet toe neemt.<\/p>

Deel 2 kijkt naar de emissies van de landbouw. Deze zijn vooral aan het begin van de meetperiode (1995-2021) afgenomen maar stagneren de laatste jaren. De melkveehouderij stoot het grootste deel van de broeikasgassen uit. Daarnaast is er in deze publicatie aandacht voor de ontwikkeling van de natuur. De conclusie: de natuur in agrarisch gebied en in natuurgebieden is in de afgelopen 25 jaar achteruitgegaan.<\/p>

Het CBS heeft de bevindingen van deel 2 samengevat in een nieuwsbericht. Dit is hier<\/a> te vinden. <\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_33968767", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1188653", "1203980", "1204242" ] } } , { "identifier": "element_33926461", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer berichten over emissies in de melkveehouderij vind je in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=emissie*&wq_flt=uitvoercode%2Fid&wq_val=GKN_MELKVEEHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }