{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_617433", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "De Green Deal Natuurinclusieve Landbouw op Groen Kennisnet", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/de-green-deal-natuurinclusieve-landbouw-op-groen-kennisnet.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 617433, "identifier": "mediaitem_617433", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/de-green-deal-natuurinclusieve-landbouw-op-groen-kennisnet.htm", "title": "De Green Deal Natuurinclusieve Landbouw op Groen Kennisnet", "lead": "De Natuurinclusieve Landbouw (NIL) ontwikkelt zich snel in Nederland. In de beroepspraktijk en in het groene onderwijs is er veel aandacht voor deze landbouwmethodiek. In de kamerbrief van 22 november geeft minister Schouten aan hoe deze ontwikkelingen samenhangen en welke rol Groenpact en Groen Kennisnet daarin spelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/7/5/612415_fullimage_grutto%20in%20weiland.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Grutto in weiland - door Psubraty via Pixabay", "photographer": "Psubraty", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/psubraty-4765334/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4198002", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/black-tailed-godwit-limosa-limosa-4198002/", "keywords": [ "boerenlandvogel", "weidevogel", "grutto", "natuurinclusieve landbouw", "agrarisch natuurbeheer" ] }, "publication_date": "2021-11-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-24T08:10+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusieve Landbouw", "target_audience_abstract": "Groene sector", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Green Deal Natuurinclusieve Landbouw<\/h2>

In 2019 is er vanuit het ministerie van LNV een bottom-up initiatief gestart om binnen het groene onderwijs de krachten te bundelen op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Het resultaat is de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw. Meer informatie over deze Green Deal is te lezen in het prachtig vormgegeven e-zine<\/a> van Groenpact. In de kamerbrief<\/a> benadrukt minister Schouten de behaalde resultaten van Groenpact en kondigt ze de derde fase van Groenpact aan waarin natuurinclusieve landbouw een belangrijke rol gaat spelen.<\/p>" } , { "identifier": "element_20103724", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1023444"] } } , { "type": "text", "html": "

Wat is Natuurinclusief?<\/h2>

In onze zojuist verschenen Digitale Gids Natuurinclusieve akkerbouw<\/a> wordt Natuurinclusieve Landbouw (NIL) als volgt omschreven: “NIL kan als een zoektocht gezien worden naar een voedselproductie binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving. Met NIL probeer je als ondernemer om natuurlijke processen optimaal in de bedrijfsvoering te integreren en te benutten om het optimale evenwicht tussen natuur en productie te vinden.” NIL is vooral een manier van denken vanuit het grotere plaatje en verschilt in dat opzicht van voorgaande landbouwmethodes. <\/p>

Het Portaal<\/h2>

De specialiteit van Groen Kennisnet is om te zorgen dat kennis inzichtelijk en vindbaar wordt gemaakt. Dit doen we voor NIL op verschillende manieren. Allereerst is er het Portaal Natuurinclusieve Landbouw. Op natuurinclusievelandbouw.eu<\/a> staat een overzicht van de belangrijkste leermaterialen en kennis-items op een prettig ogende website. De kennisbank<\/a> op deze website met ruim 1.000 items die relevant zijn voor NIL vormt een ideaal startpunt om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.<\/p>

Het Leerboek<\/h2>

Voor het groen onderwijs bieden we op ons platform het leerboek Natuurinclusieve Landbouw aan. Dit uitgebreide leerboek is bedoeld voor het (V)MBO en is ontwikkeld in samenwerking met Wageningen University & Research, Nordwin College en Yuverta. Net als alle andere kennisitems op Groen Kennisnet is ook dit leerboek geheel gratis beschikbaar. <\/p>" } , { "identifier": "element_20103888", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["634493"] } } , { "type": "text", "html": "

Boerenlandvogels<\/h2>

Boerenlandvogel is de verzamelnaam voor weidevogels, akkervogels en erfvogels. Het zorg dragen voor het beheer van deze vogelsoorten is een belangrijk onderdeel van het natuurinclusief bedrijven van landbouw. Op het portaal boerenlandvogels<\/a> bundelen we – in samenwerking met lector Astrid Manhoudt van Van Hall Larenstein – alle praktische informatie over beheermaatregelen voor deze vogelsoorten. <\/p>" } , { "identifier": "element_20103897", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1029891"] } } , { "type": "text", "html": "

“Groen Kennisnet is vernieuwd en is nu hét interactieve digitale platform voor kennisuitwisseling naar zowel het onderwijs als boeren, tuinders, agrarisch adviseurs en andere partijen in het groene domein.”<\/em> – Minister Schouten, November 2021<\/p>

<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_20105313", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1050795", "634493", "1023444", "1029891", "1051788", "878275", "1000360", "1025057" ] } } , { "type": "text", "html": "

<\/h2>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }