{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_655656", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "CRKLS platform: innovaties naar boeren(adviseurs) brengen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/crkls-platform-innovaties-naar-boerenadviseurs-brengen.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 655656, "identifier": "mediaitem_655656", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/crkls-platform-innovaties-naar-boerenadviseurs-brengen.htm", "title": "CRKLS platform: innovaties naar boeren(adviseurs) brengen", "lead": "Vanuit de Akkerbouw sector is een nieuwe initiatief gestart om kennis over a.s. innovaties naar de boeren en boerenadviseurs te brengen. Dat heet CRKLS.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/b/9/616023_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_1720608352_landbouw_technologie.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": 595, "focuspoint-y": 415, "alternative_text": "Precisielandbouw - Papamoon via Shutterstock", "photographer": "Papamoon", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/Papamoon", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/agriculture-technology-artificial-intelligence-ai-concepts-1720608352", "keywords": [ "gewas", "landbouw", "akker", "akkerbouw", "precisielandbouw", "agricultuur", "kennis", "leefomgeving" ] }, "publication_date": "2022-06-15T13:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:28+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_coe_groen", "gkn_kom_project" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_coe_groen", "gkn_home", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Corné Kempenaar", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/corne-kempenaar-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "CRKLS", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Hierbij een link naar het prototype<\/a> om je een idee te geven hoe het CRKLS kennisplatform eruit komt te zien. De officiële launch zal niet eerder plaats vinden dan eind september 2022. <\/p>

CRKLS<\/h2>

CRKLS is gekoppeld aan Groen Kennisnet. Een en ander is afgestemd met LNV. Dus dat loopt. Wat BO Akkerbouw<\/a> wil, is dat er op CRKLS in praktijktaal resultaten van onderzoeken gemeld worden over innovaties voor hun bedrijven die binnen nu en 5 jaar gaan spelen. Dit zal dan vooral zijn in de vorm van een samenvatting en duiding van een publicatie met onderzoeksresultaten. <\/p>

Heb je een of meer lectoraat-rapporten of een ander (studenten)rapport dat interessant is voor de doelgroep van CRKLS (boeren en adviseurs), stuur het dan <\/strong>naar Corné Kempenaar<\/a>.<\/strong><\/a> <\/strong>Graag een PDF of een link naar de rapporten.<\/strong><\/strong><\/p>

De redactie van CRKLS plaatst het dan bij de specifieke thema’s van CRKLS, zoals Bodem, gewasbescherming, bemesting, irrigatie, nieuwe teeltsystemen, mechanisatie.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_24947534", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Website CRKLS", "link_url": "https://live.crkls.nl/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }