{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_716756", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_other", "title": "Communicatie, Participatie & Sociaal-Ecologisch Leren (CoPSEL)", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/communicatie-participatie-sociaal-ecologisch-leren-copsel.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 716756, "identifier": "mediaitem_716756", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/communicatie-participatie-sociaal-ecologisch-leren-copsel.htm", "title": "Communicatie, Participatie & Sociaal-Ecologisch Leren (CoPSEL)", "lead": "De huidige transities in antwoord op klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en grondstoffenschaarste vereisen gezamenlijke visies voor een duurzame toekomst. De onderzoeksgroep Communicatie, Participatie & Sociaal-Ecologisch Leren (CoPSEL) draagt bij aan collectieve transitieprocessen voor een duurzame toekomst door onderzoek naar processen van communicatie, participatie en sociaal-ecologisch leren in regionale, nationale en internationale contexten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/f/e/cid716756_1675681561226_hvhl_desktopbanner.jpeg", "width": 624, "height": 416, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-02-06T11:59+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-09T10:49+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Dr. Loes Witteveen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/dr.-loes-witteveen.htm" }, "contactperson": { "title": "Dr. Loes Witteveen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/dr.-loes-witteveen.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Verduurzaming", "target_audience_abstract": "Groene sector", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Transitieprocessen voor een duurzame toekomst<\/h2>

Het recente advies ‘Naar een Duurzame Economie. Overheidssturing op Transities<\/a>’ van de Raad van de Leefomgeving en infrastructuur verwijst hiernaar in het aandachtspunt: ‘Transities vragen om een samenhangende toekomstvisie op een duurzame samenleving, ondanks de onzekerheid over hoe die toekomst zich zal ontwikkelen’. Ook wordt in het recente IPCC-rapport aanbevolen te werken aan een beter begrip van de menselijke invloed op klimaatverandering om mitigatie- en adaptatiemaatregelen te kunnen nemen. Verder wordt gesteld: ‘Om de risico’s van de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken in de context van duurzame ontwikkeling en het uitbannen van armoede zullen er systeemtransities moeten komen, die mogelijk kunnen worden gemaakt door meer investeringen in adaptatie en mitigatie, beleidsinstrumenten, versnelling van technologische innovatie en gedragsveranderingen.’ Dit aandachtspunt onderstreept het belang van een systeembenadering met meerdere stakeholders bij het werken aan opgaven waarin kortetermijnbelangen en vigerende paradigma’s conflicteren met langetermijnambities, ‘social imaginaries’ en wenselijke bestuurswerkwijzen.<\/p>

De CoPSEL-groep richt zich op kenniscreatie, participatief bestuur en sociale dialoog in samenwerkingsverbanden die plaatsvinden in open innovatiesystemen zoals ‘Living Labs’ waarin de private sector, de burgermaatschappij, kennisinstellingen en de overheid samenwerken. Het toepassen van een perspectief van ‘experience capitalisation’ benadrukt de interesse van de groep om resultaten van onderzoek te documenteren en te delen ten behoeve van gebruik door de maatschappij, het bedrijfsleven en de academische wereld.<\/p>

Een transdisciplinaire en cross-cutting onderzoeksgroep<\/h2>

CoPSEL is een transdisciplinair lectoraat met een integratieve manier van werken. CoPSEL is gepositioneerd in het Applied Research Centre (ARC) in Velp en werkt samen met verschillende lectoraten van ARC Velp en ARC Leeuwarden. Daarnaast wordt samengewerkt met diverse onderzoeksgroepen aan andere (internationale) universiteiten. Het lectoraat draagt bij aan het onderwijs voor diverse bachelorprogramma’s (Land- en Watermanagement, Management van de Leefomgeving, Kust- en Zeemanagement, International Develpment Management, Bos- en Natuurbeheer) en (internationale) masterprogramma’s (Managmeent of Development, Agricultural Production Chain Management, Innovative Dairy Chain Management en River Delta Development) aan HVHL.<\/p>

Betrokken docent-onderzoekers<\/h2>
  • Judith Santegoets (Management van de Leefomgeving, Bos- en Natuurbeheer)<\/li>
  • Leonoor Akkermans (International Development Management)<\/li>
  • Dr. Pleun van Arensbergen (Management of Development)<\/li>
  • Karen Tuason (Agricultural Production Chain Management)<\/li>
  • Brechtje Horsten (Tuin- en Landschapsinrichting)<\/li>
  • Herman Schulte (ICT)<\/li>
  • Ben ter Mull (Tuin- en Landschapsinrichting)<\/li><\/ul>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

    Meer informatie en publicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_33074832", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["987744"] } } , { "identifier": "element_33167689", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Publicaties van dit lectoraat", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=CoPSEL" } } , { "identifier": "element_33074517", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lectoratenpagina op Hogeschool Van Hall Larenstein", "link_url": "https://www.hvhl.nl/onderzoek/lectoraten-content/klimaat-en-omgeving-content/communicatie-participatie--sociaal-ecologisch-leren.html" } } , { "identifier": "element_33074257", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lectoratenoverzicht op Groen Kennisnet", "link_url": "https://groenkennisnet.nl/lectoraten" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }