{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_678713", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Caring Farmers: boeren die geven om kringloop, natuur en dierenwelzijn", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/caring-farmers-boeren-die-geven-om-kringloop-natuur-dierenwelzijn.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 678713, "identifier": "mediaitem_678713", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/caring-farmers-boeren-die-geven-om-kringloop-natuur-dierenwelzijn.htm", "title": "Caring Farmers: boeren die geven om kringloop, natuur en dierenwelzijn", "lead": "Caring Farmers is een kleine, vooruitstrevende boerenorganisatie die veel aan de weg timmert. Zij schuiven aan in talkshows, zaten bij Johan Remkes aan tafel en schreven mee aan het Groenboerenplan. In de Duurzame 100 van Trouw eindigden ze dit jaar op de eerste plaats. “Een positief geluid in een boze wereld”, oordeelde de jury.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/b/0/cid678713_1666771831173_rode-koe-met-horens.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-10-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-07T13:24+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_fruitteelt", "gkn_groenteteelt", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Hoe Stichting Caring Farmers in Duurzame 100 van Trouw op 1 eindigde.", "target_audience_abstract": "Veehouders, akker- en tuinbouwers, gemengde bedrijven", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Vorig jaar werd Caring Farmers al vijfde in de Duurzame 100 van dagblad Trouw en dit jaar zijn ze dus bovenaan geëindigd. Het juryrapport meldt: “Zij wachten niet af tot de overheid maatregelen neemt om het milieu te beschermen, maar beginnen zelf. Terwijl er bij een groot deel van de boeren spanningen zijn en onrust heerst over de toekomst van de landbouw, toont deze groep dat er oplossingen zijn.”<\/p>

Integraal beleid<\/h2>

Kern van de boodschap van Caring Farmers is dat de landbouw moet hervormen en moet wennen aan een geheel andere werk- en denkwijze. Toen ze met Johan Remkes in gesprek gingen, kwamen ze zonder voorwaarden vooraf, maar wel met de nadrukkelijke waarschuwing dat het niet bij stikstofreductie moet blijven. Er moet integraal beleid gemaakt worden, omdat er anders straks weer andere problemen de kop opsteken, zoals de broeikasgassen, het klimaat of de waterkwaliteit. In zijn rapport “Wat wel kan” legt ook Remkes de nadruk op een integrale aanpak in plaats van het blindstaren op het stikstofprobleem.<\/p>

In juli 2022 presenteerde een groep agrarische pioniers en belangenorganisaties, waaronder Caring Farmers, het Groenboerenplan<\/a> met tien aanbevelingen voor de toekomst van de landbouw. Ministers Staghouwer (LNV) en Van der Wal (Natuur en Stikstof) namen het plan in ontvangst en waren blij met de constructieve strekking. De reactie van minister van der Wal: “Dit is de richting waar we naartoe moeten.”<\/p>

Nieuw voedselsysteem<\/h2>

Caring Farmers staat voor een duurzaam ‘volhoudbaar’ voedselsysteem, dat binnen de grenzen blijft die de natuur stelt. Er kan meer voedsel geproduceerd worden als mensen direct plantaardig voedsel eten en niet eerst dieren ermee voeden om er vlees mee te produceren. Met het huidige systeem kunnen we geen 8 miljard mensen voeden, omdat er dan veel meer dieren nodig zijn dan onze planeet aankan.<\/p>

Caring community<\/h2>

Het begon in 2019, toen het \"Realisatieplan Visie LNV, Op weg met nieuw perspectief\" van LNV-minister Carola Schouten het daglicht zag. Annette Harberink, Geert van der Veer en Ruud Zanders maakten deel uit van de agrarische klankbordgroep, die op uitnodiging van de minister hun advies en een praktijkvisie gaven als input voor het realisatieplan. Toen het plan verschenen was, besloten de drie het niet bij dat advies te laten en richtten stichting Caring Farmers op, omdat ze vonden dat ze “de toekomst niet [kunnen] overlaten aan de politiek”.<\/p>

Niet alleen heeft Caring Farmers inmiddels 300 boerenleden maar ook een aanhang van zo’n 3000 caring consumers, mensen die vanuit het consumentenperspectief de stichting willen steunen. Partnerorganisatie Caring Vets, waarmee nauw wordt samengewerkt, richt zich meer op dierenwelzijn. Sinds kort is er ook Caring Doctors, een “organisatie voor artsen en andere zorgprofessionals, voor een duurzame, plantaardige voedseltransitie”.<\/p>

Recente projecten<\/h2>

Twee concrete voorbeelden van projecten waarin Caring Farmers mede de hand heeft, zijn zogenaamde SABE-projecten (Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie) met een subsidie van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Meer informatie hierover is te vinden in Groen Kennisnet.<\/p>

  • Kalfjes bij de koe<\/strong>
    Veel consumenten zijn zich er niet van bewust dat koeien een kalf moeten krijgen om melk te kunnen produceren. In veel melkveebedrijven wordt een kalfje gescheiden van de moeder. In dit project wil Caring Farmers dit proberen te veranderen en melkveehouders helpen de kalfjes bij de moeder te laten zogen. Want kalveren die bij hun moeder drinken en opgroeien in de kudde, zijn socialer en gezonder en de koe kan haar natuurlijke moederinstinct volgen. Er is een website om melkveehouders te helpen de draai te maken en om consumenten de weg te wijzen naar bedrijven die kalf-bij-koezuivel verkopen.<\/li>
  • Aanplant bomen en struiken<\/strong>
    Volgens de methode van de Urgenda-campagne “Meer Bomen Nu” helpt Caring Farmers agrarische ondernemers om goedkoop en snel bomen en struiken aan te planten op hun bedrijf. Vrijwilligers steken zaailingen uit die op plekken staan waar zij niet gewenst zijn of niet groot kunnen worden. Zij zetten die dan weer uit op plekken waar ze wél kunnen uitgroeien tot een volwaardige boom of struik. Het doel is om bij boerenbedrijven 100.000 bomen te gaan planten in het plantseizoen 2022/2023.<\/li><\/ul>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

    Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_29500505", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Trouw: Deze boeren laten zien: de landbouw kán veranderen", "link_url": "https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/deze-boeren-laten-zien-de-landbouw-kan-veranderen~b43fe2b0/" } } , { "identifier": "element_29501207", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Project: Samen bouwen aan nieuwe keten voor koe, kalf en boer", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Samen bouwen aan nieuwe keten voor koe, kalf en boer", "url": "/nl/groenkennisnet/project/samen-bouwen-aan-nieuwe-keten-voor-koe-kalf-en-boer.htm" } } } , { "identifier": "element_29501208", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Project: Naar een natuurinclusiever boerenbedrijf", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Naar een natuurinclusiever boerenbedrijf ", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/naar-een-natuurinclusiever-boerenbedrijf-.htm" } } } , { "type": "text", "html": "

    Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_29500304", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Caring Farmers Website", "link_url": "https://caringfarmers.nl/" } } , { "identifier": "element_29518065", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "Kalfjes bij de koe : resultaat van een SABE-project", "gkz_content_id": ["1177956"] } } , { "identifier": "element_29518103", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer Bomen Nu: Op naar de miljoen bomen!", "link_url": "https://meerbomen.nu/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }