{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_660670", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Burgers belangrijk bij stedelijke klimaatadaptatie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/burgers-belangrijk-bij-stedelijke-klimaatadaptatie.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 660670, "identifier": "mediaitem_660670", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/burgers-belangrijk-bij-stedelijke-klimaatadaptatie.htm", "title": "Burgers belangrijk bij stedelijke klimaatadaptatie", "lead": "Gemeenten en waterschappen hebben de taak om te zorgen voor een klimaatbestendige inrichting van de woonomgeving. Het blijkt dat zij hierbij behoefte hebben aan inzichten en ervaringen van bewoners. En dat ze handvatten willen hoe zij burgers kunnen betrekken bij klimaatadaptieve maatregelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/7/d/660669_fullimage_shutterstock_1886899_park.jpg%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 747, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Park", "photographer": "ciapix", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/ciaproductions", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/central-park-new-york-city-1886899", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-07-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-18T15:51+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_lectoraat", "gkn_groeneagenda" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_lectoraat", "gkn_groeneagenda" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Klimaatadaptatie", "target_audience_abstract": "Hoveniers, geïnteresseerde burgers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Een kennisconsortium van 4 hogescholen, 5 gemeenten en 2 waterschappen pleiten voor het inzetten van burgerwetenschap bij het klimaatbestendig maken van steden. Zij deden hiermee ervaring op in het onderzoek ‘Burgerparticipatie bij klimaatadaptatie’<\/a>. Bij burgerwetenschap verzamelen burgers gegevens waar deskundigen mee aan de slag gaan. <\/p>" } , { "identifier": "element_25932363", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1153493"] } } , { "type": "text", "html": "

Beleving van burgers<\/strong><\/h2>

Stedelijke gebieden moeten meer klimaatbestendig worden, want door klimaatverandering is het steeds vaker te heet, te nat of te droog in de stad. Voorafgaand aan het onderzoek bleek dat professionals van gemeenten en waterschappen vooral behoefte aan inzicht hadden in:<\/p>

 • Effecten van extreem weer op het niveau van wijken, straten en gebouwen,<\/li>
 • De beleving van burgers van extreem weer,<\/li>
 • De wijze waarop burgers hun gedrag aanpassen aan extreem weer,<\/li>
 • Manieren waarop burgers betrokken kunnen worden bij een klimaatbestendige inrichting van hun woonomgeving.<\/li><\/ul>

  Partners in het onderzoek<\/strong><\/h2>

  Dit onderzoek was een samenwerking tussen:<\/p>

  • Lectoraten van:<\/p>

   • HZ University of Applied Sciences<\/li>
   • Hanzehogeschool<\/li>
   • Van Hall Larenstein<\/li>
   • Hogeschool Rotterdam<\/li><\/ul><\/li>
   • De gemeenten:<\/p>

    • Groningen<\/li>
    • Leeuwarden<\/li>
    • Middelburg<\/li>
    • Rotterdam <\/li>
    • Vlissingen <\/li><\/ul><\/li>
    • De waterschappen:<\/p>

     • Wetterskip Fryslân <\/li>
     • Noorderzijlvest<\/li><\/ul><\/li><\/ul>

      Overheden met hogescholen: belangrijk <\/strong><\/h2>

      De betrokken overheden vinden het belangrijk om samen te werken met kennisinstellingen. Nieuwe ideeën en kennis krijg je niet alleen door naar andere overheden te kijken, is het idee. “Gegevens zijn belangrijk om structuur in de aanpak te krijgen”, vindt wethouder Els Verhage van de gemeente Vlissingen. “Je kunt daarmee de emotie buiten beschouwing laten.” <\/p>

      Professionals en burgers meten samen <\/strong><\/h2>

      De samenwerkingspartners onderzochten in 10 wijken of en hoe burgerparticipatie werkt bij klimaatadaptatie in de stad. Deze wijken fungeerden als een living lab: een levensechte locatie waarin verschillende partijen samenwerken aan onderzoek. Professionals en bewoners voerden gezamenlijk metingen uit met behulp van weerstations en temperatuursensoren. Ook interviewden professionals de inwoners: hoe ervaren zij het weer? En wat weten zij eigenlijk van klimaatadaptatie? En wat doen zij zelf al op dat gebied? <\/p>

      Wethouder Els Verhage zegt in het rapport: “Nu weet je hoe inwoners het weer ervaren. Je kunt er dan op inspelen. Het verschil in beleving van inwoners van een groene wijk en onze binnenstad tijdens een hittegolf maakt het klimaat inzichtelijk en brengt het dichtbij. Daardoor gaat het leven en zijn mensen sneller bereid om mee te denken en werken aan oplossingen.”<\/p>

      Klimaatadaptie leeft nog weinig<\/strong><\/h2>

      Uit het onderzoek blijkt dat klimaatadaptatie nog maar beperkt leeft onder inwoners. Er is nog weinig bereidheid om zelf initiatief te nemen, omdat bewoners denken dat ze hiervoor te weinig kennis en capaciteit hebben. Daarom hebben bewoners een voorkeur voor initiatief vanuit de gemeente, waarbij zij graag betrokken willen worden. Gelukkig nemen inwoners wel initiatieven rondom vergroening en verduurzaming van de wijk en woning, wat raakt aan klimaatadaptatie. <\/p>

      Wethouder Chris Dekker van Middelburg is blij met het onderzoek, omdat het creëren van bewustzijn onder inwoners belangrijk is. “Mensen moeten zich beseffen wat de gevolgen van klimaatverandering zijn, want we moeten dit met zijn allen aanpakken.”<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

      Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_25932362", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1153493"] } } , { "type": "text", "html": "

      Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_25932364", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar vakinformatie voor hovenier en groenvoorziener", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Vakinformatie voor hovenier en groenvoorziener", "url": "/nl/groenkennisnet/hovenier-en-groenvoorziening.htm" } } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }