{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_652100", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_project", "title": "Bouwstenen voor een Strategisch Plan Natura2000", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/bouwstenen-voor-een-strategisch-plan-natura2000-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 652100, "identifier": "mediaitem_652100", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/bouwstenen-voor-een-strategisch-plan-natura2000-1.htm", "title": "Bouwstenen voor een Strategisch Plan Natura2000", "lead": "Dit project betreft het opstellen en wetenschappelijk onderbouwen van bouwstenen voor een strategisch plan Natura 2000. Met dit plan wil het ministerie van LNV, te samen met andere voortouwnemers, aangeven hoe een landelijk gunstige staat van instandhouding van Europees beschermde habitattypen en Habitatrichtlijn-soorten effectief en efficiƫnt kan worden bereikt binnen een termijn tot 2030 of 2050.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/f/5/657081_fullimage_butterfly-g578ef1474_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1285, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Vlinder - Marina Mendes via Pixabay", "photographer": "Marina Mendes", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mendesmg-7784822/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/butterfly-natuur-3654117/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "Pixabay", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-25T10:42+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-22T14:32+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2022", "startdatetime": "2022-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2022", "enddatetime": "2022-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Natuurbeleid, Natura2000, biodiversiteit", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "De volledige projectomschijving en contactgegevens vind je op de website van Wageningen University & Research<\/a>.<\/a>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Publicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_24332396", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [] } } , { "type": "text", "html": "

Links<\/h2>" } , { "identifier": "element_24314375", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }