{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_687430", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Bollencoaster: telen van bloembollen in sleuven", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/bollencoaster-telen-van-bloembollen-in-sleuven.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 687430, "identifier": "mediaitem_687430", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/bollencoaster-telen-van-bloembollen-in-sleuven.htm", "title": "Bollencoaster: telen van bloembollen in sleuven", "lead": "Bij Wageningen UR wordt momenteel onderzoek gedaan naar een zeer innovatief, toekomstgericht teeltsysteem waarbij bloembollen los van de ondergrond in sleuven worden geteeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/1/a/cid687430_1670850988851_Lelies%20geteelt%20in%20een%20sleuf%20-%20Bollencoaster.jpg", "width": 4032, "height": 3024, "focuspoint-x": 1844, "focuspoint-y": 816, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-01-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-16T15:27+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Bloembollenacademie- PPS Bollencoaster", "target_audience_abstract": "Bloembollentelers", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Om een goed beeld te krijgen van de inhoud van dit onderzoek heeft de Bollenacademie een illustratief filmpje gemaakt. Doel van dit project is het ontwikkelen van een prototype van een teeltsysteem voor leverbare bloembollen, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare (bollen)gronden, zonder de ziekte- en milieuproblemen van een teelt op deze gronden. De onderzoekers willen dit realiseren door middel van een sleuventeelt in (herbruikbaar, recyclebaar, of afbreekbaar) plastic. Het resultaat is een teeltconcept om deze sleuvenmethode toe te passen bij hyacint en lelie, waarbij in dit project duidelijk moet worden of het haalbaar is, welke voor- en nadelen er zijn en waar nog uitdagingen liggen.<\/p>

Link naar de film<\/h2>

De film is hier<\/a> te bekijken. Delen mag zeker, graag met verwijzing naar het onderzoek Bollencoaster<\/p>" } , { "type": "image", "identifier": "element_31198327", "id": 31198327, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/82d5dd60-747e-42a0-a3e3-55f6146592c6_Hyacinten%20geteelt%20in%20sleuf%20-%20Bollencoaster.JPG", "width": 4896, "height": 3672, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

Over dit onderzoek<\/h2>

Bollencoaster is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van zeven partners. Dit zijn: KAVB, Agrifirm-GMN, Oerlemans Plastics, Rabobank Bollenstreek, Hoogheemraadschap Rijnland, Greenport Duin & Bollenstreek en Wageningen University & Research (WUR) <\/p>

Voor vragen kunt u contact opnemen met penvoerder Rianne van der Hulst (KAVB) via vanderhulst@kavb.nl of projectleider Paul Ruigrok (WUR) paul.ruigrok@wur.nl <\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_31198197", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [] } } , { "identifier": "element_31198427", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over de bollenacademie vind je in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"bloembollenacademie\"&wq_flt=&wq_val=GKN_AKKERBOUW&wq_srt_desc=score" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_31198300", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer video's van de bollenacademie vind je in groenkennisnet", "link_url": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/bollenacademie?uitvoercode%2Fid=GKN_BLOEMBOLLEN&link%2Fomschrijving=Video" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }