{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_728090", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Boerin Conny van den Top probeert graag nieuwe dingen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/boerin-conny-van-den-top-probeert-graag-nieuwe-dingen.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 728090, "identifier": "mediaitem_728090", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/boerin-conny-van-den-top-probeert-graag-nieuwe-dingen.htm", "title": "Boerin Conny van den Top probeert graag nieuwe dingen", "lead": "Het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland presenteert op zijn website een zestal video’s over inspirerende agrarische ondernemers. Die laten zien dat een natuurinclusieve bedrijfsvoering prima te doen is. Conny van den Top uit Lunteren is zo'n ondernemer, die denkt en handelt vanuit de kringloop. Ze probeer graag nieuwe dingen: naast koeien en biologische kippen heeft ze 80 walnootbomen en 50 dubbeldoelkippen. Zo hoopt ze nieuwe verdienmodellen te ontdekken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/2/5/728096_fullimage_conny-top-lunteren.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Videostill bedrijf Van den Top-Vaarkamp", "photographer": "Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland (Videostill)", "photographer_hyperlink": "https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/", "photo_license": "Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "luchtfoto", "boerenbedrijf", "Conny van den Top Lunteren", "exclusief" ] }, "publication_date": "2023-03-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-04-03T15:25+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_pluimveehouderij" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_pluimveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Video over natuurinclusief melk- en pluimveebedrijf", "target_audience_abstract": "Melkveehouders, pluimveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Naast 60 koeien heeft het bedrijf van Conny 5000 biologische leghennen en 40 hectare land. Conny probeert graag dingen uit. Zo heeft ze walnootbomen aangeplant in de uitloop van de kippen. In eerste instantie omdat “ik gewoon meer bomen in de uitloop wilde, zodat de kippen beter kunnen schuilen, ook voor roofvogels en zo”. Nu staan daar 80 walnootbomen waartussen de kippen kunnen scharrelen, terwijl de noten ook nog geld in het laatje kunnen brengen.<\/p>" } , { "identifier": "element_34795449", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Conny van den Top: ‘Je moet uit het bestaande systeem stappen’", "source": "Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=N9ZAbGuEs00", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Ze wil de natuurinclusieve aanpak verder uitbreiden. “We konden nog weer twee hectare huren en dat gaan we nu inzaaien met grasklaver.” Op een ander kruidenrijk perceel, vier en half hectare groot, hebben ze nu een deel met een laag steenmeel bedekt en een ander deel met een laag gips. Ze strooien dan geen kunstmest meer op dat perceel, om te zien hoe dat gaat en of steenmeel en gips het bodemleven gaan stimuleren.<\/p>

En dan is ze ook nog een project begonnen met 50 dubbeldoelkippen, die ze apart van de 5000 biologische kippen houdt. Ze voert die kippen met kruidenrijk voer, waardoor de smaak van de eieren hopelijk nog ‘intenser’ en nog smaakvoller wordt. Ook hoopt ze de kippen niet te hoeven ontwormen door dat kruidenrijke voer. Ze gaat ervan uit dat de kippen vier jaar meekunnen en dat er dan ook nog wat vlees afkomt. Misschien niet zo veel als van echte vleeskippen, maar wel dat ze ze nog goed kan verwaarden op het eind.<\/p>

Conny wil heel graag boerin blijven op deze plek. “Wij zoeken gewoon naar mogelijkheden om te kijken wat past wél bij ons, en wat past nou op deze plek. Maar wel om genoeg te kunnen verdienen, om hier boer te blijven en te mogen blijven.”<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_34772751", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1189285"] } } , { "identifier": "element_34770281", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "De zes video's over Gelderse natuurinclusieve ondernemers", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"Zes Gelderse natuurinclusieve ondernemers\"" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_34770283", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Portaal Natuurinclusieve landbouw", "link_url": "https://natuurinclusievelandbouw.eu/" } } , { "identifier": "element_34770284", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over natuurinclusief boeren vind je in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=natuurinclusiefORnatuurinclusieve&wq_flt=uitvoercode%2Fid&wq_val=GKN_MELKVEEHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }